Česko-francouzské studium veřejné správy

Francouzský ONISEP (Státní informační ústav pro vzdělání a povolání) organizuje ve spolupráci s našimi vysokými školami celkem sedm frankofonních studijních programů. Jedním z nich je Česko-francouzské navazující magisterské studium veřejné správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.

Studijní program je výsledkem spolupráce mezi Univerzitou Rennes 1 a Masarykovou univerzitou. Jedná se o dvouletý vzdělávací cyklus uznávaný jak v České republice, tak ve Francii. Program je určen frankofonním posluchačům všech univerzit v ČR, kteří dosáhli bakalářského vzdělání.

Nároky na jazykové znalosti

Výuka probíhá v českém i francouzském jazyce. „Během semestru přijíždějí do Brna na čtvrtek a pátek učitelé z Francie. Výuka je během těchto dnů velmi intenzivní a klade na studenty značné nároky,“ sdělila nám Ing. Zuzana Darmopilová z Katedry veřejné ekonomie ESF MU, která se na organizaci tohoto studijního programu podílí. Těchto misí je přibližně dvacet v každém roce dvouletého studia.

Absolventi Česko-francouzského magisterského studia veřejné zprávy (zkr. MFTAP) nachází uplatnění v oblasti veřejné správy v České republice i institucích Evropské unie. Každoročně v programu studuje okolo 20 – 25 studentů. Díky finanční podpoře evropského programu Leonardo a Komerční banky obsahuje program tříměsíční pracovní stáž v některé z institucí veřejné správy ve Francii. Další informace o studijním oboru můžete najít na webové stránce MFTAP (www.econ.muni.cz/MFTAP).

Zkušenosti stážistek

Na stážích mohou studenti poznat fungování veřejných institucí v odlišném sociálním a kulturním prostředí. Přinášíme několik ohlasů stážistek z ESF MU.

Stáž pro mne měla velký profesní přínos. Délka stáže a její náplň (konkrétní ucelený úkol) mi jednak umožnila poznat do detailů fungování instituce i všech ostatních orgánů, se kterými spolupracuje, ale i dostat se do jádra problematiky a navrhnout případná řešení problémů. Konkrétní přínos pro instituci mě motivoval ke skutečnému zájmu o problematiku a ačkoliv byla stáž časově poměrně náročná, přínos toto negativum nad míru předčil. (Markéta Staňková)

Stáž jsem absolvovala na Územním ředitelství zemědělství pro departement Ile-et-Vilaine. Přestože jsem na výběr instituce neměla příliš velký vliv, byla jsem s průběhem stáže spokojena: byla jsem přijata velmi vlídně a pracovní úkol odpovídal mému vzdělání. Naproti tomu organizace celého pobytu i stáží ze strany IPAGu byla opravdu zanedbatelná: zaměstnanců, kteří se o nás měli starat, bylo sice hodně, ale nekomunikovali ani mezi sebou, ani s námi; stejně tak bylo vše zařizováno na poslední chvíli. Přesto bych pro příští ročníky doporučila stejnou délku stáže – kratší doba se mi zdá nedostačující na provedení jakéhokoli úkolu, a to vzhledem k poznání jazyka, instituce a kolegů. (Eva Rousková)

Stáž: bezproblémové přijetí tutorem, který mne zpočátku seznámil s lidmi z oboru a zkontaktoval mě s aktéry cestovního ruchu v Nantes Métropole. Položil mi základní otázku, na kterou jsem během tříměsíční stáže měla nalézt odpověď a kterou jsem se při psaní zprávy a vůbec během organizování stáže měla řídit. Pak mi nechal volnou ruku a program jsem si organizovala sama; v případě potřeby mě zaštítil průvodním dopisem. Během stáže jsem se pohybovala po celé metropoli, doprovázela různé lidi na jednání a pracovní schůzky, sjednávala si rozhovory s příslušnými pracovníky z Office de Tourisme, Komise pro cestovní ruch v departementu Loire-Atlantique, Regionální komise pro CR v Pays de la Loire atd. V případě problému kolegové ochotně vypomohli. Téma stáže: jak se aplikuje politika cestovního ruchu ve velké aglomeraci a jakou roli v této politice mají proximita a přiblížení veřejné správy obyvatelstvu. (Marie Mracká)

Jak zakončit francouzsko-české studium lépe než stáží ve Francii? A to hned tříměsíční a za štědré podpory programu Leonardo da Vinci? Tak jsme v září 2005 vyjeli na stáž do Rennes (Bretagne), kde ESF MU spolupracuje s IPAGem (Institut veřejné správy), který nám v Rennes zajistil ubytování i samotné stáže. Mimo francouzské veřejné správy à la Napoleon jsme měli možnost nejen seznámit se s milými a vstřícnými lidmi, ale i poznat tradice a deštivé zákoutí regionu Bretagne, ochutnat nové Beaujolais… Francouzi by řekli: „Vive la France!“, Bretonci a náš patnáctičlenný ročník říká: „Vive la Bretagne!“ (Kateřina Juráňová)

Frankofonní programy na českých vysokých školách

MU Brno: Francouzsko-české magisterské studium veřejné správy, program v délce dvou let, 20 misí pedagogů z univerzity v Rennes ročně, tříměsíční stáž ve Francii, měsíční stáž v ČR. www.econ.muni.cz, zuzanad@econ.muni.cz

VŠE Praha: Francouzsko-český institut řízení, program probíhá v délce jednoho roku po získání magisterského diplomu, probíhá formou pěti týdenních seminářů. http://nb.vse.cz/fcir

JČU České Budějovice: Studijní program účetnictví a řízení společnosti, pětileté studium, devět misí francouzských pedagogů ročně. www.2.zf.jcu.cz/fr

UK Praha: Evropská studia humanitních a sociálních věd, kurzy pro studenty 4. a 5. ročníku UK, čtyři mise profesorů z univerzity Paris III a doplňkové kurzy. Druhým programem je dvouletý kurz Francouzské a evropské právo završený magisterským diplomem. www.fsv.cuni.cz

UP Olomouc: Magisterský program hospodářské a sociální správy, dvouleté studium, ve FJ 12 misí a 1 seminář francouzských profesorů ročně. www.eaf.upol.cz/fr2.html

ČVUT Praha: Automobilové inženýrství, probíhá dva roky, z toho jeden rok v ČR, druhý ve Francii nebo Holandsku. achtenov@fsid.cvut.cz

Kurz MFTAP je organizován díky projektu Leonardo da Vinci – mobility.

Své dotazy a připomínky k tématu posílejte na e-mail: redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář