Češi stále více studují v USA

Zajímáte se o studium v USA? Tato možnost vycestovat a naučit se něco nového láká stále více studentů. Loňský rok byl na zahraniční studia rekordní. Ale zájem je také o studium v Česku. Statistika Open Doors zjistila přesné počty těchto studentů v loňském školním roce.

Rekordní počet studentů

Počet českých studentů na amerických vysokých školách ve školním roce 2012/13 se oproti předchozímu roku zvýšil o téměř jedenáct procent a dosáhl počtu 776. Rostl také zájem Američanů o studijní pobyty v České republice. Do ČR jich ve školním roce 2011/12 přijelo 3 477, což představuje meziroční nárůst o 5,7 procenta. ČR je tak co do počtu amerických studentů na vynikajícím 17. místě celosvětově a sedmém v Evropě. Vyplývá to z údajů statistiky Open Doors zabývající se akademickou mobilitou mezi USA a dalšími zeměmi.

Celkově v USA vloni studovalo rekordních 820 tisíc zahraničních studentů, zatímco z USA na studia v zahraničí vyjelo 283 tisíc, což je historicky nejvíce. Statistika tak potvrzuje dlouhodobý trend nárůstu mezinárodních vzdělávacích výměn mezi USA a zbytkem světa.

Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise, mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA, dodává: „Zahraniční zkušenost je v dnešním globalizovaném světě jedním ze základních předpokladů pro úspěšnou kariéru, ale i pro rozvoj konkurenceschopnosti jednotlivých zemí. Jsme rádi, že po letech poklesu se vzdělávací výměny mezi ČR a USA dávají opět razantně do pohybu. Daří se tak postupně překonávat překážky, které přineslo uplynulé desetiletí, ať to byl terorismus nebo finanční a hospodářská krize. Čeští studenti i školy se v posledních letech i s pomocí aktivit Fulbrightovy komise naučili, jak akademické pobyty v USA zařídit. Pokud bude ekonomická a politická situace příznivá, můžeme se těšit na další růst“.

Nejvíce Čechů studuje na bakalářském stupni v San Franciscu

Nejrozsáhlejší českou studentskou populaci najdete ve velkých státech s hodně školami, jako je New York, Kalifornie, Florida, Massachusetts, Texas, Pennsylvanie a Illinois.

Co se týká jednotlivých škol, nejvíc Čechů v bakalářském stupni bylo možné potkat na San Francisco State University, University of Colorado – Boulder, Northeastern University, Northwestern University, Grand Valley State University, Dartmouth College a Utah State University.

Image01Na navazující magisterské nebo doktorské programy se nejvíc studentů z ČR vypravilo na University of Pittsburgh, Columbia University, New York University, Georgetown University, Hawaii Pacific University, University of Chicago, Baylor University, Stanford, Yale, University of Michigan – Ann Arbor a Texas Tech.

V kategorii krátkodobě hostujících českých studentů, nejčastěji přes meziuniverzitní spolupráci s českými vysokými školami, pobýval největší počet na Kansas State University, Union College, University of Wisconsin – Madison, Emory University, University of Texas – Austin, University of Miami, Missouri State University, University of Nebraska – Lincoln a University of Richmond.

Celkově 45,1 procenta českých studentů studovalo v pregraduálních programech, ať už dvouletých vedoucích k titulu associate nebo ve čtyřletých bakalářských. V magisterských nebo doktorských programech bylo zapsáno 30,5 procenta, 15,5 procenta bylo v USA na krátkodobém hostování a 8,9 procenta již absolvovalo postgraduální odbornou praxi.

Jakub Tesař, studijní poradce Fulbrightovy komise, k detailním číslům upřesňuje: „Počty studentů rostly ve všech stupních a kategoriích, ale největší nárůst, o neuvěřitelných 28 procent, zaznamenala kategorie hostujících studentů, tzv. non-degree. To jsou studenti vyjíždějící převážně díky dohodám mezi českými a americkými univerzitami. Dokazuje to, že právě meziuniverzitní spolupráce a výměny se v posledních letech rozvíjí. Doufáme, tento pro obě strany výhodný trend bude i nadále pokračovat a do výměn se zapojí další instituce. Fulbrightova komise ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a Domem zahraničních služeb na tomto cíli dlouhodobě pracuje, např. tím, že pro české univerzity vytváří příležitosti se setkávat s potenciálními partnerskými univezitami z USA“.

Statistika Open Doors

Statistické šetření Open Doors je založeno na dotazníkovém šetření mezi zhruba třemi tisíci akreditovanými americkými vysokými školami. Sledování vývoje počtu studentů provádí organizace Institute of International Education (IIE) již od roku 1919 a od sedmdesátých let je tento průzkum podporován americkým ministerstvem zahraničí. IIE se sídlem v New Yorku je přední americkou neziskovou organizací zabývající se mezinárodními výměnami ve vzdělávání a kultuře. Detailní informace a data lze najít na stránce www.iie.org/opendoors.

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi, včetně seznamu všech českých a amerických stipendistů, naleznete na www.fulbright.cz.

Přidat komentář