TEFL – Certifikát pro lektory

K záměně pojmů dochází občas i ve vzdělávání. Typickým případem takovéto záměny jsou názvy dvou mezinárodních certifikátů – TOEFL a TEFL. Angličtiny znalí čtenáři poznají rozdíl již z dešifrace těchto zkratek.TOEFL – Test of English as a Foreign Language a TEFL – Teaching English as a Foreign Language.

TOEFL je mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, jejímž úkolem je určovat úroveň znalosti anglického jazyka u studentů, kteří usilují o studium v angličtině a jejichž rodným jazykem není angličtina. Pokud se chystáte například na univerzitní studia v USA, bude po vás vaše budoucí alma mater požadovat složení této zkoušky.

Co je TEFL?

 TEFL je mezinárodně uznávané lektorské osvědčení, které jeho držitelům dává oprávnění anglický jazyk vyučovat. Upřesňující „as a Foreign Language“ dává tušit, že se jedná o výuku studentů, kteří sami nejsou rodilými mluvčími. V praxi se může jednat např. o podnikovou výuku angličtiny pro české zaměstnance.

Jak se učí TEFL?

Délka kurzu TEFL je většinou 4 týdny a obsahuje min. 120 vyučovacích hodin. Ve studijní skupině je maximálně osm studentů. V rámci kurzu TEFL jsou probrány mimo jiné i následující tématické okruhy:

 • kompletní přehled anglické gramatiky a její aplikace ve výuce
 • přehled standardních metod užívaných pro tzv. přímou metodu výuky (v hodinách je používán pouze anglický jazyk)
 • plánování hodin
 • zařazování studentů do skupin dle pokročilostí na základě testů
 • alternativní výukové metody
 • příprava na výuku dětí a její způsoby
 • obeznámení s obsahem nejrozšířenějších mezinárodních zkoušek
 • seznámení s nejčastěji používanými mezinárodními učebnicemi
 • organizace třídy a motivace studentů
 • použití audiovizuální techniky při výuce

Mezinárodní standardy TEFL kurzů

 • Výuka studentů na dvou rozdílných jazykových úrovních.
 • Důraz na metodologii výuky a strukturu anglického jazyka (např. gramatiku).
 • Účast na hodinách zkušených lektorů.

Školící lektoři kurzů TEFL jsou vysoce kvalifikovaní a mají dlouholetou praxi ve výuce angličtiny. Odborná pedagogická kvalifikace lektorů je dnes v kvalitních jazykových školách podmínkou, a certifikace TEFL jim tuto kvalifikaci dává.

Tip

Při výběru kvalitní jazykové školy je vhodné si všimnout, zda a jak jazyková škola pedagogicky vzdělává své lektory, popřípadě zda sama uděluje mezinárodně uznávanou lektorskou certifikaci – například TEFL, CELTA, DELTA a další.

Další informace

Portál jazykových zkoušek – www.JazykoveZkousky.cz

Přidat komentář