Časopisy o jazycích

Vedle našeho projektu Jazyky.com a tiskem vydávaného Průvodce Jazyky.Studium.Práce vychází v České republice již jen několik málo titulů zaměřených na svět jazykového vzdělávání. V dnešním článku představujeme ToP Jednoty tlumočníků a překladatelů, revui Cizí jazyky a studentský The Messenger.


Časopis ToP

ToP je médiem Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP). Redakce vedená Petrem Kautským vydává ToP v březnu, červnu, září a prosinci, v rozsahu okolo 36 stran formátu A4. Každoročně vychází jedna mimořádná příloha. Naší redakci byl zaslán březnový ToP, zahajující 17. ročník časopisu.

Těžiště ToPu tvoří rubrika Terminologie, s rozsáhlými seriály cizojazyčného názvosloví vybraných oborů. V březnovém ToPu jde např. o dokončení seriálu Milana Pospíšila se slovníkem anglických výrazů z oblasti těžby a zpracování ropy. Dále první díl Francouzsko-českého heraldického slovníčku od Michala Šťovíčka a druhý díl Finsko-českého glosáře fotbalu, Andreje Rády. Německo-český glosář z oboru Technika pro likvodaci a svoz komunálního odpadu připravil Martin Nenáhlo.

Časopis dále přináší úvahy a komentáře k tématům souvisejím s činností překladatelů a tlumočníků, přehled nově vydané odborné literatury, reportáže a zprávy z různých akcí. Nejobsáhlejší recenze v březnovém čísle se týká elektronických slovníků Profilexicon, zaměřených na odborné názvosloví.

Podrobnosti k ToPu získáte na www.jtpunion.org. Upozorňujeme na CD 15 let JTP, na kterém je umístěno mj. prvních sedmdesát vydání časopisu ToP, sborníky z odborných konferencí, tucet slovníků připravených JTP a další užitečné materiály.

Revue Cizí jazyky

Revue Cizí jazyky se věnuje teorii a praxi vyučování cizích jazyků, zejména angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. Páté číslo ročníku 2005/06 v květnu uzavře již 49. ročník časopisu. Cizí jazyky mají okolo 44 stran formátu A4.

V časopise najdete odborné texty z lingvodidaktiky, didaktiky literatury, metodiky výuky apod. Prakticky zaměřené materiály přináší rubriky Na pomoc učiteli, Výměna zkušeností, Jazykový koutek a jiné.

Redakce revue Cizí jazyky vedená Doc. Vlastou Hlavičkovou vytváří prostor pro výměnu zkušeností učitelů, tiskne cizojazyčné materiály pro výuku, přílohy věnované odborné terminologii, recenzuje nové publikace, učební pomůcky a moderní didaktickou techniku. Prostor zde mají také informace ministerstva školství a institucí EU, věnované výuce cizích jazyků.

Aktuální číslo Cizích jazyků si podrobněji všímá např. připravovaného zahájení povinné výuky cizího jazyka od 3. ročníku základní školy, věnuje se způsobům vytváření, rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků základních škol v cizích jazycích a dalším námětům.
 
Kompletní obsah časopisu najdete na stránkách www.fraus.cz.

The Messenger

Studentský časopis The Messenger jsme získali při návštěvě na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Je vydáván studenty katedry Anglického jazyka a literatury.

The Messenger vychází pololetně, s rozsahem 30 až 50 stran formátu A5, a je kompletně v angličtině. Každé číslo přináší rozhovor, zprávy z odborných konferencí, příspěvky k metodice výuky, z oblasti literatury a kulturního dění. Nechybí původní literární tvorba studentů a jejich komentáře na různá témata. Další informace získáte na adrese: www.ped.muni.cz/weng.

Související informace

Pokud znáte další studentská periodika zaměřená na oblast cizích jazyků a literatur, informujte nás na adrese: redakce@jazyky.com. Na stejné adrese uvítáme také vaše ohlasy a připomínky k tématu odborných časopisů.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář