Čárky v angličtině a jak je psát správně – díl 2. – podřadicí spojky

Jak už jsme si vysvětlili v díle prvním o spojkách and, or a but, čárky v angličtině mají své místo a své opodstatnění a existují pravidla, kterých je třeba se při psaní držet, abychom skutečně sdělili to, co sdělit chceme. Jelikož není výjimkou, že mají studenti anglického jazyka v těchto pravidlech trochu zmatky (a není se rozhodně za co stydět), v této sérii článků se na ně podíváme zblízka, vysvětlíme si je a ukážeme si jejich použití v praxi.
čárky v angličtině
Zatímco v prvním díle jsme se zabývali tzv. coordinating conjuctions, tj. spojkami souřadicími, v tomto díle bude řeč o tzv. subordinating conjuctions, tj. spojkách podřadicích. Hned se do toho pustíme.

Které spojky jsou podřadicí?

Podřadicí spojky uvozují věty vedlejší, tedy ty, které jsou závislé na větách hlavních a nemohou stát o samotě. Jedním z nejčastěji užívaných zástupců těchto spojek je všem jistě dobře známé because (protože). Pojďme se podívat na příklad věty obsahující tuto spojku.

We can’t go camping because it’s raining.

Věta výše je souvětí skládající se z věty hlavní (We can’t go camping) a věty vedlejší (because it’s raining). Pokud bychom věty rozdělili na dvě samostatné, zjistili bychom, že první dává smysl, kdežto ta druhá ne, neboť je neúplná.

Podřadicích spojek je celá řada, jejich seznamy jsou snadno dohledatelné na internetu; já tady uvedu ty nejběžněji používané.

  • reason: because, since, as
  • concession: though, although, even though
  • condition: if
  • purpose: to, so, so that, so as to, in order to, in order that
  • comparison: than, rather than, as, as much as, whereas
  • time: when, before, after, once, since, till, until, as, as soon as, while, whenever
  • place: where, wherever
  • manner: how, as, as if, as though, like

Souřadicích spojek je však o poznání méně, pokud si je tedy zapamatujeme, můžeme si logicky odvodit, že ty ostatní jsou podřadicí. Na souřadicí spojky existuje pomůcka FANBOYS a jedná se o spojky for, and, nor, but, or, yet a so.

A co ty čárky?

Čárky u podřadicích spojek záleží na jejich pozici ve větě. Jestliže se nachází uprostřed souvětí, čárku nepíšeme.

We can’t go camping because it’s raining.

Luke studied hard last night in order to pass the exam today.

I would buy a big house with a swimming pool if I won the lottery.

He took a shower after he came home.

Pokud však podřadicí spojka stojí na začátku souvětí, čárku píšeme, a to na konci vedlejší věty, kterou tato spojka uvozuje.

Because it’s raining, we can’t go camping.

In order to pass the exam today, Luke studied hard last night.

If I won the lottery, I would buy a big house with a swimming pool.

After he came home, he took a shower.

Je v tom nějaká zrada?

Pravidlo, které jsme si právě vysvětlili, je víceméně spolehlivé, ale některé spojky nám mohou zavařit. Jedna z těch, na něž bychom si měli dávat pozor, je spojka so. Může totiž mít různé významy, přičemž v jednom případě se čárka nepíše, v tom druhém ano.

Jestliže použijeme spojku so jako podřadicí, ve významu českého aby, čárku před ní nenapíšeme.

She came early so she could get the best seat. (aby)

Pokud ovšem použijeme spojku so jako souřadicí, ve významu českého takže, čárku před ní napíšeme.

She came early, so she could get the best seat. (takže)

Problémy nám může způsobit i spojka as, která, ač vždy podřadicí, má také různé významy, na nichž závisí, zda napíšeme čárku.

V případě, že použijeme spojku as ve významu českého když (pro vyjádření času) či tak, jak (pro vyjádření způsobu), čárku před ní nenapíšeme.

We met our friends as we were walking along the beach. (když)

I explained everything to your parents as you asked me to. (tak, jak)

Použijeme-li však spojku as ve významu českého protože, čárku před ní napíšeme.

I explained everything to your parents, as you asked me to. (protože)

Tím jsou základní pravidla pro používání čárek u podřadicích spojek shrnuta a tento díl končí, ale série článků o čárkách bude ještě dále pokračovat.

 

Autorka: Mgr. Žaneta Voldánová

Redakce Jazyky.com

Přidat komentář