BULATS – otestujte své zaměstnance

Testy BULATS jsou vytvářeny pro organizace a firmy. Dávají jim možnost efektivně a snadno testovat úroveň znalosti svých zaměstnanců, či uchazečů o práci. U nás je propagátorem a poskytovatelem těchto testů organizace British Council.

Co jsou testy BULATS?

Testy BULATS jsou vytvářeny pro organizace a firmy, které potřebují rychlý, spolehlivý a efektivní způsob testování jazykových znalostí svých zaměstnanců, praktikantů a uchazečů o zaměstnání.
Lze je použít kdykoliv dle potřeb organizací a firem bez zvláštních požadavků na školené pracovníky nebo speciální vybavení. Výhodou je snadná organizace a rychlá zpětná vazba – v případě Počítačového testu jsou výsledky k dispozici okamžitě.
V současnosti mají testy BULATS čtyři formy: Počítačový test, Standardní test, Test mluveného jazyka a Test psaného jazyka, jež se mohou používat samostatně nebo se mohou navzájem kombinovat.
K dispozici jsou testy pro čtyři světové jazyky – angličtinu, francouzštinu, němčinu a španělštinu. Anglický test byl vytvořen organizací Cambridge ESOL Examinations, francouzský organizací Aliance Francais, německý Goethe Institutem a španělský zajistila Universidad de Salamanca. Testy BULATS celosvětově koordinuje organizace Cambridge ESOL, která tvoří a pořádá jazykové zkoušky již od roku 1913 a ročně projde jejími testy přes milion lidí ve 130 státech světa.

Komu jsou testy BULATS určeny?

Testy jsou navrženy pro společnosti a firmy tak, aby vyhovovaly širokému spektru odborností a povolání – technikům, manažerům, pracovníkům v bankovnictví, ve vzdělávání, v administrativě, ve výzkumu a vývoji či marketingovým pracovníkům. Nevyžadují zkušenost z obchodního sektoru a proto jsou vhodné i pro studenty.
Testování je vhodné zejména v těchto případech:
– Hodnocení jazykových znalostí současných i potenciálních zaměstnanců
– Rozřazení zaměstnanců do jazykových kurzů dle úrovní
– Zjišťování efektivity dosavadní poskytované jazykové výuky
– Určení vhodné úrovně jazykových certifikátů u kandidátů zkoušek

STANDARDNÍ TEST
BULATS Standard Test je psaným testem, který zjišťuje schopnost porozumění mluvenému a psanému jazyku, rozsah slovní zásoby a znalost gramatiky. Úlohy jsou zaměřeny na dovednosti a aktivity potřebné v zaměstnání, např.:
– Záznam telefonické zprávy
– Porozumění delším textům
– Opravování chyb v textu

POČÍTAČOVÝ TEST
BULATS Computer Test poskytuje vysoce propracovanou metodu testování jazykových znalostí. Všichni kandidáti začínají test na stejné úrovni bez ohledu na jejich znalosti. Test vyhodnocuje jednotlivé odpovědi a na jejich základě klade další otázky. Tak se stává postupně pokročilejším nebo snazším, dokud není určena odpovídající úroveň znalosti.
– Není třeba dohlížet nad průběhem testu. Součástí je nápověda v mnoha jazycích, která provede kandidáty celým testem.
– Program v průběhu testu čerpá z rozsáhlé databanky otázek, čímž je zamezeno podvádění.
– Výsledky jsou generovány okamžitě po jeho ukončení.

TEST MLUVENÉHO JAZYKA
Test zkouší znalost mluveného jazyka pro potřeby zaměstnavatele a trvá přibližně 12 minut. Je zaměřen zejména na přesnost (správné užití slovní zásoby a gramatiky), plynulost, správnou výslovnost, schopnost zapojení se do konverzace a organizaci vlastního mluveného projevu.

TEST PSANÉHO JAZYKA
BULATS Writing Test trvá 45 minut a skládá se ze dvou částí: napsání krátké zprávy nebo dopisu na základě zadaných informací, napsání delší zprávy nebo dopisu dle zadaných instrukcí. 

Více o BULATS najdete na www.britishcouncil.org

Přehled jazykových škol nabízejících zkoušku BULATS hledejte na www.jazykoveskoly.cz.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář