August review

Sprnová soutěž je tady! Complete these sentences using the most suitable expressions from the box. Put the verb into the correct form where necessary.Chcete vyhrát dárkový balíček v hodnotě 750 kč? Procvičte svoji angličtinu, odpovězte na otázky a výhra může být vaše. Další informace v článku.

warn watch keep back headache
grateful favourite be interested in waste
keep doing keep on keep up in addition to
graduate appointment stitch

 

1. If you don’t study, you ………… (not) from school.
2. ………… being good at sport, Helen is a very good musician.
3. The music is too loud! I’m getting a ………….
4. I ………… Czech history. I’ve read several books about it.
5. When the office is …………, we are all more comfortable.
6. I have to make an ………… with the dentist. My tooth hurts.
7. Do you like the ………… my parents gave me for my birthday?
8. If you want to go for a run, I ………… on my bicycle.
9. Thanks for your help. I’m very ………….
10. Let’s ………… studying for another hour then we’ll take a break.
11. I want to buy a new coat, so I’m ………… some money this month.
12. Do you have some cotton? This shirt needs a ………… on the sleeve.
13. If it is on TV, I will watch your ………… film.
14. I wish he would get a real job! He ………… his time working at that
company.
15. If you ………… that, I will become angry.

Ke správným odpovědím vám dopomohou předchozí texty z anglického cyklu Channel Crossings, které najdete zde.

Chcete
vyhrát
dárkový balíček
 od jazykové školy Channel Crossings
v
hodnotě 750 Kč
?

Je
to velmi
jednoduché – zašlete na e-mail
soutez@chc.cz
slova z REVIEW v pořadí, v jakém byste je doplnili do
jednotlivých vět.
Do
předmětu e-mailu uveďte text - jazyky.com - soutez.

Každý
měsíc bude
z
došlých správných odpovědí

vylosován  jeden výherce dárkového balíčku.

Odpovědi
zašlete
nejpozději do 8. 9. 2010
.

Účastníci
soutěže
souhlasí se zpracováním osobních údajů spol. Channel Crossings.

Texty © Channel Crossings, 2009. Kopírování a šíření textů bez souhlasu autora je zakázáno.

Přidat komentář