At the airport

I have just arrived at the airport. Let’s get a trolley for my luggage
first and then go straight to the check-in desk where I’m asked to show
my passport and put my suitcase on the scales. Unfortunately the suitcase is 4 kilograms overweight so I have to pay an excess charge.

 

Then I can put it on the conveyor belt. Now I’ll ask for an aisle seat because I don’t like sitting next to the window. After that I’m given my boarding card, which has the seat and gate number on it and I can go through passport control and into the departure lounge. The plane is boarding in 30 minutes from Gate 4. Let’s check the departures board for my gate number. Yes, it’s gate 4 but the plane is 35 minutes delayed. I have to wait. After two hours delay I can finally board the plane. It is a direct flight so I don’t have to change planes. I hope I will have a good flight.

 

Glossary

a trolley – vozík
the scales – váhy
4 kilograms overweight – 4 kg
nadváha
an excess charge – příplatek
the conveyor belt – dopravní pás
window/aisle seat – sedadlo
u okénka či do uličky

boarding card – palubní lístek
the departure lounge – odletová hala
the departures board – tabule odletů
delay – (mít) zpoždění
board the plane – nastoupit do letadla
direct flight – přímý let
to change planes – přestup

Jazyková agentura Channel Crossings
pro vás ve spolupráci se svými lektory připravila celoroční seriál
výukových textů z angličtiny. Máte tak jedinečnou možnost procvičit si
gramatiku, obohatit slovní zásobu i zlepšit konverzační schopnosti.
Každý týden přinášíme jeden aktuální článek. Nezapomeňte – texty jsou
zveřejněny pouze po dobu 14 dní.

 

 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad stránek, překlady z ruštiny, překlad webových stránek, anglický překlad a překlady do francouzštiny

Přidat komentář