Astra – angličtina pro celou rodinu

Proč si v dospělosti lámat hlavu nad správnou výslovností, trápit se
gramatickými přehledy a seznamy slovíček, když už dávno víme, že děti
v raném věku se učí jazyky přirozeně a bezbolestně? Ulehčete cestu
svým dětem! Učit se můžete spolu s nimi.

 

Děti do čtyř let věku mají mimořádnou schopnost naslouchat novým zvukům a rozpoznávat je. Je to věk, kdy je naše schopnost vstřebávat nové vjemy nejvyšší, proto děti přistupují k jazyku tak hravě a bez obav – a to jak k mateřštině, tak i k jakékoliv jiné řeči. Tato doba končí v osmi letech. Nikdo nemá lepší dispozice pro učení se cizímu jazyku než dítě v předškolním a mladším školním věku. Děti, které se začínají učit cizímu jazyku až ve čtvrté třídě, vnímají cizí jazyk stejným způsobem jako dospělí a jsou o tuto možnost ochuzeny.

Proto se jazyková škola ASTRA věnuje výuce nejen dospělých, ale hlavně dětí již od 2 let: „Nabízíme výtvarné hrátky s angličtinou pro děti od 2 do 4 let probíhající 1x týdně. Především dvouleté děti se zde přirozeně hravou formou seznamují s angličtinou a vytváří si základy pro budoucí rozvíjení angličtiny.“

Brněnská jazyková škola ASTRA nabízí kompletní jazykový servis rodičům, jejich dětem i oběma skupinám společně a současně.

Dopolední kurzy jsou určeny pro maminky na mateřské dovolené, hlídání dětí během výuky je zajištěno. V nabídce jazykové školy Astra najdete i večerní kurzy pro dospělé, soukromé hodiny s rodilým mluvčím  a výuku ve firmách.

Kurzy pro děti probíhají co nejblíže jejich domovu – přímo na základních či mateřských školách a to v čase, který navazuje na řádnou výuku ve škole. Výhodou je úspora času, neboť dítě není nutné nikam vozit a po skončení může jít do družiny. V případě zájmu kontaktujte jazykovou školu ASTRA s dotazem, zda na vaší základní škole učí či nikoli.  

Výuka probíhá v prostorách školy v Obřanech, na Lesné, v Žabovřeskách, na Kamenném vrchu, v centru Brna (Antonínská a Bayerova) a v Bílovicích nad Svitavou. Bližší informaci o místech a rozvrhu výuky naleznete na stránkách www.astrajs.cz.

Kurzy pro děti  2 – 6  let probíhají v doprovodu  rodičů, kteří se aktivně účastní výuky. Dítě se v jejich přítomnosti cítí bezpečně, vystupuje mnohem jistěji a výuka může probíhat s větší intenzitou.

„Po zkušenostech z minulých let jsme zavedli výuku pro děti od 3 let i dvakrát týdně. Rodiče přitom nemusí mít obavy, že bude dítě přetěžováno, neboť výuka probíhá hravou formou,  která je zábavou a nikoliv nudným učením“, dodává ředitelka jazykové školy Astra Mgr. Maria Zukalová.

Pro dítě je také mnohem efektivnější, když má možnost si probírané učivo častěji zopakovat. Více se naučí, lépe si pamatuje a angličtina ho více baví.

Během roku pořádá škola pro malé i velké studenty anglické párty, což jsou doplňkové aktivity rozšiřující pravidelnou výuku. V létě o prázdninách  běží Jazykový kurz angličtiny pro celou rodinu, další týden pak letní jazykový tábor pro děti 7 – 10 let. V Brně jsou během prázdnin k dispozici intenzivní kurzy a ve spolupráci s cestovní kanceláří se můžete učit angličtinu i u moře.

Kvalitní výuka je zajištěna proškolenými českými lektory i rodilými mluvčími.

Více o jazykové škole ASTRA zjistíte na www.astrajs.cz

Přidat komentář