Asociace Jazykových škol ČR

Posláním Asociace jazykových škol České republiky je sdružovat kvalitní jazykové školy a zastupovat jejich zájmy. Na otázky, jak asociace své cíle naplňuje, nám v našem rozhovoru odpovídala PhDr. Andrea Křížková, předsedkyně představenstva AJŠ ČR.

V čem jsou hlavni rozdíly mezi členskými školami a ostatními školami?
Členské školy veřejně deklarují, jak rozumí slovu „kvalita“ v jazykovém vzdělávání tím, že se podrobují vnitřní inspekci AJŠ ČR (inspekční schéma viz www.ajscr.cz) a řídí se níže citovaným desaterem. Je na studentovi, zda  si takovou školu vybere.

Jaký je přínos Asociace pro jazykové školy a studenty?
Myslím, že hlavní význam má naše činnost pro veřejnost. Pomáhá jí orientovat se na trhu, umět vybrat školu, která splňuje posluchačovy kritéria. Esenciální však je, aby si každý student uměl  své požadavky definovat.

Jaký pozorujete v posledních letech vývoj ve výuce jazyků u nás? 
Nemyslím, že je nějaký dramatický zvrat ve vývoji výuky cizích jazyků. Jen si veřejnost stále více uvědomuje nutnost komunikace v cizích jazycích. Vývoj nastal v rozšíření známosti a užití Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky, který byl nedávno ještě neznámým pojmem a dnes podle něj již mnohé firmy zadávají kritéria do svých výběrových řízení.

Jak byste zhodnotila situaci na poli jazykových zkoušek? 
Mezinárodně uznávaných zkoušek je u nás dostatek. Pro posluchače je důležité, aby zkouška, kterou si vybere, měla relevanci k jeho cílům a umožnila mu prokázat jazykové dovednosti na mezinárodní či evropské úrovni. Pokročilost u Mezinárodních zkoušek je  většinou zpracována dle úrovní pokročilostí Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Proč je zatím v Asociaci tak málo škol? 
Neřekla bych, že je v ní málo škol. Velikost školy se hodnotí počtem vyučovaných hodin (mnoho kurzů je individuálních), a v současnosti představují členské školy 42% trhu. Avšak je nutno si uvědomit, že není cílem AJŠ ČR být „odborovou“ organizací. AJŠ ČR má za cíl sdružovat kvalitní školy.

Jak hodnotíte snahu internetových portálů o poskytnutí informací o jazykovém vzdělání?
Je to běh na dlouhou trať… avšak je rozhodně dobré informace sbírat a systematicky třídit tak, aby byly pro uživatele přehledné.

 

Kvalitní škola, jak ji definuje AJŠ ČR:
1. Poskytuje pravdivé a dostatečné informace. Spektrum služeb, pravdivost a úplnost propagačních materiálů, velikost a právní forma školy…
2.  Disponuje odpovídajícím prostředím a zázemím. Centrála školy, vybavení učeben, technické zázemí, dobrý dojem z pracovního prostředí…
3.  Zaměstnává vyučující s odpovídající kvalifikací. Vzdělání a kvalifikace lektorů, způsob jejich výběru…
4.  Nabízí vstupní testy s adekvátním zařazením posluchačů.
Forma, závaznost a validita testů…
5.  Definuje jasně studijní programy. Sylabus, užívané materiály…
6.  Vydává závěrečná hodnocení.Mezinárodní zkoušky, výstupní certifikát…
7.  Deklaruje, co cena kurzu obsahuje.  Co přesně cena (ne) zahrnuje, velikost výukové skupiny, skutečná hodinová sazba…
8.  Garantuje řádné vedení a organizaci výuky. “Logistika”, práce ze zpětnou vazbou, reporting firemním klientům, nahrazování hodin…
9.  Předkládá reference. Posluchači, firemní klienti….
10.  Řeší stížnosti a připomínky posluchačů. Klientský servis, řešení nestandardních situací…

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář