Arménština

Arménie je země s bohatou duchovní tradicí. Známý příběh o Noemovi v biblické knize Genesis vypráví, že na pohoří Araratu přistála jeho archa po potopě světa (Gn 8, 4). Na pozadí hlavního města Jerevanu se tyčí dva vrcholky hory Ararat, které jsou – přestože se dnes nachází na území Turecka – národním symbolem Arménie. 

Arménská apoštolská církev, k níž se hlásí většina tamních obyvatel, patří k nestarším křesťanským církvím. Křesťanství mělo také velký vliv na vývoj arménštiny, která je pro většinu Evropanů velkou neznámou.

Arménština

Hovoří jí necelé 4 milióny obyvatel žijících v Arménii nelze však přesně spočítat, kolik arménských emigrantů přineslo svůj mateřský jazyk do nejrůznějších koutů světa.  Armenian language resources uvádí jako celkový počet mluvčích arménštiny 8-9 miliónů, zatímco jiné zdroje necelých šest a půl miliónů.

V samotné Arménii je stále značně oblíbená ruština a mnoho jejích obyvatel je bilingvních, přestože je (podobně jako v jiných postsovětských republikách) národní jazyk podporován především ve veřejném životě. Arménština je významným pojítkem mezi jejími mluvčími v Arménii a v diaspoře, proto je její výuka mimo Arménii dotována také arménským Ministerstvem pro diasporu.

Arménská diaspora

Dnes žije více Arménů mimo Arménii – z celkového počtu asi 10 000 jich žije v Arménii pouze tři milióny, zbytek je rozptýlen doslova po celém světě (největší populace Arménů žijících mimo svoji domovinu je v Rusku, po něm ve Francii, Íránu a Spojených státech). Právem se tedy hovoří o arménské diaspoře.

Také v České republice žije arménská menšina, podle Českého statistického úřadu zde v roce 2009 přebývalo 2025 arménských občanů, neoficiální zdroje však uvádí čísla mnohem větší: deset nebo i dvanáct tisíc. 

Původ

Arménština patří do více než stovky indoevropských jazyků, u nichž se předpokládá společný základ, je však v této jazykové rodině větví osamocenou, nemá žádné „blízké příbuzné“.
Když však arménský filolog Hratchia Adjarian sestavoval etymologický slovník arménštiny, polovina jeho hesel byla nejasného nebo neurčitelného významu, zatímco indoevropská složka tvořila pouze 8-9 %.

Abeceda a písmo

Arménie přijala roku 301 n. l. jako první státní útvar křesťanství za státní náboženství. Šíření křesťanství hrálo také důležitou roli při vývoji arménského jazyka. Arménské písmo vytvořil mnich a dvorní písař Mesrop (či Mesrob) Maštoc (arménsky Մեսրոպ Մաշտոց) na počátku 5. století (tedy více jak čtyři století před vytvořením hlaholice bratry Konstantinem a Metodějem!), záhy nato byla do arménštiny přeložena bible.

Písmo vytvořené Mesropem se, v podobě téměř nezměněné, používá dodnes.
Arménská abeceda (arménsky ajbuben – podle starého pojmenování prvních dvou písmen ajb a ben) má 31 konsonantů a 7 vokálů (Vagaršak Šaginjan, Česko-arménská konverzace, Karolinum, Praha 2002).

Arménština dnes

Původního spisovný staroarménský jazyk – grabar – se jako církevní a liturgický jazyk arménských křesťanů používá dodnes. Za spisovnou arménštinu, která je úředním jazykem v Arménii, je považována západoarménská varianta. Východoarménská větev se od ní liší především ve výslovnosti. Kromě dvou základních variant existuje množství dialektů.

Základní fráze

Pokud se chystáte do Arménie a rádi byste se naučili několik slovíček přímo arménsky, zde vám přinášíme několik foneticky přepsaných základních slov a frází.

Dobrý den – Barev Dzez
Děkuji – Šnorhakaludjun, častěji Mersi
Na shledanou – Stesudjun
Jmenuji se… – Anuns…
Kolik to stojí?- Inč arže?
Arménsky nemluvím, mluvím jen anglicky (rusky, německy, česky). Hajeren čem chosum. Chosumem (ruseren, germaneren, čecheren)
Kde je nádraží – Vorteche kajarane (nebo vakzal, autovakzal z ruštiny)
(náměstí – hraparake, obchod – chanuthe, ubytování – hjuranoc, restaurace – restoran)?
Jsem z České republiky. Es Čechiajic em.
Arménie je krásná země. Hajastane šat sirun erkire.

Výuka arménštiny

Autorka děkuje za poskytnutí cenných informací ke článku občanskému sdružení Arménský dům.

 

Přidat komentář