Arabština čili al-Arabíja

Láká vás arabská kultura? Líbí se vám tradiční muslimská kaligrafie nebo hudba? Rádi byste se vydali do arabských zemí? Ať již je vaše motivace k výuce arabského jazyka jakákoli, následující článek vám poskytne stručný přehled struktury arabštiny, nabídne několik užitečných frází a poradí, kde najít zajímavé internetové odkazy zabývající se výukou arabštiny.

Spisovná a hovorová arabština

Arabština je semitský jazyk, jenž prošel bohatým vývojem, přičemž jeho moderní podoba se ustálila teprve koncem 18. století. Spisovná arabština se téměř neliší od jazyka, kterým byl v 7. století sepsán Korán, avšak v dnešních podmínkách se touto formou domluvíte pouze mezi vyšší vzdělanou vrstvou. Většina z více jak 300.000.000 obyvatel, pro které je arabština mateřským jazykem, mluví regionálním hovorovým dialektem (např. egyptským, syrským či marockým). Dialekty se také běžně hovoří v médiích. Psaná podoba jednotlivých slov však ve spisovné i hovorové formě povětšinou zůstává stejná.

Zcela jiný gramatický systém

Arabština je tzv. flexivní jazyk, což znamená, že ohýbá slova pomocí předpon, přípon a zejména změnami uvnitř kmene (záměnou jednotlivých samohlásek, prodlužováním vokálů apod.). Velká část slov je odvozena především od sloves.
Ukázka ohýbání slova od kořene k-t-b:

arabsky kataba kitáb kutub kátib kuttáb maktab maktaba maktúb
česky psát kniha knihy spisovatel spisovatelé psací stůl knihovna napsaný

Arabština má tři pády (první, druhý a čtvrtý), dva rody (mužský a ženský), tři čísla (jednotné, dvojné a množné) a tři časy, přičemž minulý čas odpovídá spíše naší dokonavé formě, přítomný čas pak nedokonavému tvaru. Budoucí čas se tvoří příponou od přítomného. U časování sloves arabština rozlišuje, zda-li se jedná o muže či o ženy.

Systém rozsypaného čaje?

Arabské písmo se v češtině s nadsázkou nazývá „systém rozsypaného čaje“. Je to poměrně trefné označení, neboť arabské písmo se v nejmenším nepodobá latince jednak svým vzhledem, jednak způsobem psaní zprava doleva. Zpravidla se nepíší krátké samohlásky (arabština má pouze tři samohlásky: a, i, u, vč. jejich dlouhých variant), které ovšem mohou výrazně pozměnit význam slova. Podoba jednotlivých písmen se liší dle jejich postavení ve slově, takže většina písmen má čtyři (často dosti rozličné) podoby (samostatné, začáteční, středové, koncové). Arabština zná pouze psanou podobu slova a nerozlišuje velká a malá písmena.

Složitá výslovnost

Arabský jazyk používá řadu hlásek, které se v češtině, ani v žádném jiném evropském jazyce nevyskytují. Některé hlásky mají tři tvary (hlásky t, d, z, s), naopak mnohé hlásky běžné v češtině se v arabštině nevyskytují. Nejobtížnější hláskou na výslovnost je „ajn“, hrdelní úžinová hláska, která se dle jedné z relevantních českých učebnic „podobá zvuku při zvracení“. Zvláštností ve výslovnosti je také hamza (ráz), který se může vyskytovat jak na začátku či uprostřed slova, tak na jeho konci. Jak bylo zmíněno výše, výslovnost se značně liší dle regionů, např. spisovné slovo „džamíl“ (krásný) se v Maroku se vyslovuje „žamíl“, zatímco v Egyptě „gamíl“.

V matamu či na bazaru

Než vyjedete do některého z arabsky mluvících států, je dobré znát několik užitečných frází. Všeobecný pozdrav je v Česku dobře znám: „as-salámu alajkum“, doslova znamená „mír s vámi“, volněji pak „dobrý den“. Najíst se můžete v „matamu“ (restauraci), kde si můžete objednat polévku (šurba), maso (lahm) či rybu (samaka) s brambory (batata) nebo s rýží (aruz). Islám zakazuje konzumaci alkoholu, přestože v turistických centech lze pivo (bíra) či víno (nabídh) běžně zakoupit. Určitě ale ochutnejte tradiční arabský čaj (šáj). Nakonec nezapomeňte poděkovat (šukran) a rozloučit se (ilá likái).
Navštívit arabskou zemi a nezavítat na bazar je takřka neomluvitelné. Na cenu se ptáme slovíčkem „kam“, načež by vám prodavač ochotně měl napsat požadovanou cenu na kalkulačce. Pokud se vám cena nezdá úměrná, poznamenejte „rálí džidan“ (příliš drahé). Nastupujete tak na cestu smlouvání, na jejímž konci se jistě domluvíte na konečné ceně, která bude při troše zručnosti lehce nad polovinou původně navrhované částky.

Arabsky na internetu

České výukové programy po internetu nehledejte, žádné zde nenajdete. Pouze orientačně se můžete podívat na on-line minislovníky, přepis však není příliš povedený. Na internetu naleznete i některé namluvené fráze.
Pokud je vaše úroveň angličtiny alespoň mírně pokročilá, můžete se psaní, základním slovíčkům a konverzačním obratům a základům gramatiky naučit na serveru Arabic. Podobný obsah mají také stránky Hadinah Arabic, Vega Society či Learn Arabic, které nadto obsahují také arabskou klávesnici.

Zaujala vás arabština a chcete se naučit základy tohoto jazyka? Najděte si svůj kurz arabštiny na www.jazykovky.cz

Podobné články a literatura:

Nevšední jazyky 

Fleissig, Jiří; Bahbouh, Charif. Základy moderní spisovné arabštiny. Dar Ibn Rushd, 2003

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář