April review – soutěž!

Dubnová soutěž je tady! Complete these sentences using the most suitable expressions from the box. Put the verb into the correct form where necessary.Chcete vyhrát dárkový balíček v hodnotě 750 kč? Procvičte svoji angličtinu, odpovězte na otázky a výhra může být vaše. Další informace v článku.

have time have a point to make allergic swollen
greenhouse itchy have a cold in season
have plans scare could I just say have a good
sorry to interrupt have news have a party sense of humour

 

1. ………… that I think the idea is very good, but…
2. In the Czech Republic, a ………… is important for growing tomatoes.
3. My brother called to say he ………… – he’s getting married next month!
4. ………… Mr. Brown, but your wife is on the phone.
5. I didn’t go to work today because I ………….
6. These wool socks are …………! They are scratching my feet.
7. I want to get a dog, but I can’t because my son is ………… to them.
8. Do you ………… for the summer? Do you want to come to our cottage?
9. I love the summer when strawberries are ………….
10. It’s my birthday next month and I want to ………….
11. Fred …………. He always makes me laugh.
12. I ………… here – I don’t think you’ve thought about us.
13. Have you been crying? Your eyes are very ………….
14. I think we ………… for a quick drink before the film starts.
15. Spiders ………… me a lot!

Ke správným odpovědím vám dopomohou předchozí texty z anglického cyklu Channel Crossings, které najdete zde.

Chcete
vyhrát
dárkový balíček
 od jazykové školy Channel Crossings
v
hodnotě 750 Kč
?

Je
to velmi
jednoduché – zašlete na e-mail
soutez@chc.cz
slova z REVIEW v pořadí, v jakém byste je doplnili do
jednotlivých vět.
Do
předmětu e-mailu uveďte text - jazyky.com - soutez.

Každý
měsíc bude
z
došlých správných odpovědí

vylosován  jeden výherce dárkového balíčku.

Odpovědi
zašlete
nejpozději do 7. 5. 2010
.

Účastníci
soutěže
souhlasí se zpracováním osobních údajů spol. Channel Crossings.

Texty © Channel Crossings, 2009. Kopírování a šíření textů bez souhlasu autora je zakázáno.

 

Přidat komentář