Anketa Slovník roku 2006 zná vítěze

Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) letos pořádala 13. ročník soutěže Slovník roku. Výsledky této akce slouží k orientaci na trhu slovníkové a encyklopedické literatury. V kategorii překladových slovníků zvítězil Česko-nizozemský slovník vydaný nakladatelstvím Leda.

O vítězích rozhodovala odborná porota složená ze zástupců všech profesních překladatelských a tlumočnických organizací z České a Slovenské republiky, nakladatelů a dalších odborníků. Porota hodnotila 64 nejlepších z celkem 93 titulů přihlášených do soutěže. 

Náš tip: Seznam knih přihlášených do soutěže.

Slovník roku 2006 vydala Academia

Hlavní cenu Slovník roku 2006 získaly autorky Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová za publikaci Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Knihu vydalo nakladatelství Academia.

Mezi několika kategoriemi soutěže je pro oblast jazykového vzdělávání nejvýznamnější Cena poroty za překladový slovník. Její udělení je spojeno s prémií 10 000 Kč, kterou věnuje Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT. Ocenění získal Česko-nizozemský slovník autorské dvojice Emma Máčelová-van den Broecke, Dana Spěváková. Slovník vydalo nakladatelství Leda. Také na dalších dvou místech této kategorie se umístily slovníky uvedeného nakladateství. Byly jimi: Velký česko-ruský slovník, připravený M. Sádlíkovou a kol., ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, a Japonsko-český slovník Ivana Krouského a Františka Šilara.

Uznání pro mimořádnou edici historického slovníku

Čestné uznání poroty připadlo mj. Dušanu Karpatskému a jeho spolupracovníkům v autorském kolektivu, kteří připravili bohatým poznámkovým aparátem doplněný reprint významné historické knihy Petra Lodereckera: Sedmijazyčný slovník – latina, italština, dalmatština (charvátština), čeština, polština, němčina a maďarština. Jedná se o reedici publikace, která vyšla v prvním vydání v Praze v roce 1605. Jedná se o knihu vydanou společnými silami nakladatelů Novi Libe a Nacionalna i sveučilišna knižnica v loňském roce v Záhřebu.

Čestné uznání poroty se dostalo také Tomáši Zahradníčkovi za vydání souboru odborných elektronických slovníků řady profiLexicon.

Tituly přihlášené do soutěže budou vystaveny v expozici JTP na 12. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha 2006, který se bude konat na začátku května na pražském výstavišti v Holešovicích.

Slovník roku 2006

Překladový slovník roku

Čestné uznání

V současné době probíhá již čtrnáctý ročník soutěže. Přihlášené tituly a další podrobnosti o soutěži najdete webových stránkách Jednoty tlumočníků a překladatelů. Vydavatelé na této stránce mají možnost přihlásit do soutěže své publikace.

Kde hledat kvalitu?

Otázky k soutěži jsme položili Petru Kautskému, tajemníku Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Jaké trendy se objevují u jazykových slovníků?

Na to neumím odpovědět, nebo alespoň nových trendů jsem nezaznamenal. Stále vycházejí slovníky všeho druhu. Bohapusté sesypaniny (těch ale už bývá méně), dosti průměrně dobrých, které jsou slušnou pomůckou při studiu jazyků i při překladech nenáročných tématem i na kvalitu. A pak ty špičkové, které vycházejí každým rokem v nezanedbatelném počtu, ty pak většinou v soutěži bodují na předních místech.

Je převaha nakladatelství Leda v kategorii překladových slovníků věcí letošního roku nebo jde o výjimku?

Není, Leda se umísťuje již po více let velice dobře, buď přímo na prvním místě v jednotlivých cenách, nebo do třetího hodnoceného místa. Dalšími takovými stálicemi jsou již několik let nakladatelství Lingea, Libri, Academia a v posledních dvou ročnících též Baset.

Mohl byste stručně komentovat význam knihy připravené panem Karpatským? Je kniha dostupná na našem knižním trhu?

Necítím se být povolán k hodnocení tohoto historického díla, to by stálo za to požádat přímo Dušana Karpatského. Každopádně je to nesmírně záslužný čin: zpřístupnění čtyři století starého lexikografického díla, doplněného bohatým poznámkovým aparátem, které dokazuje kulturní vazby mezi národy, jejichž jazyky jsou v sedmijazyčném slovníku zastoupeny. Pro badatele cenný studijní materiál, pro překladatele a zájemce o historii velice zajímavý zdroj poučení.

Po slavnostním křtu díla vloni na podzim, v Pražské křižovatce (kostele sv. Anny), u příležitosti návštěvy chorvatského premiéra v Praze (a za jeho osobní účasti), byl slovník v prodeji v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Nevím, zda ještě je, ale možno jej objednat ze Záhřebu po internetu.

Své komentáře a ohlasy k tématu posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář