Anketa: Jazykové školy k otázce DPH

Dnešním příspěvkem se vracíme k nejasnostem, které se objevují ohledně výše DPH u jazykových kurzů. Naši diskutující přináší zasvěcený pohled na sporné otázky, který současná právní úprava této otázky vyvolává.

Anketa jazykových škol

Ing. Hana Neznalová, MBA, jednatelka jazykové školy LinguaPlus, Brno

„Podle mého názoru není pravdou, že všechny kurzy jsou nyní bez DPH – jen ty, které směřují ke standardizovaným zkouškám a ty, pro které je škola zařazena do vyhlášky MŠMT.

Stále si můžeme odečítat DPH na vstupu, tj. nedošlo k úplnému osvobození od DPH, pouze je nutné sledovat kolik procent obratu je s 0% DPH a kolik s 19% – pak se náklady a uplatňování DPH na vstupu adekvátně krátí (jen pokud je to více jak 5 % obratu, pokud méně – uplatňuji celé náklady a DPH na vstupu).

Zákon byl vydán velice rychle v nestandardním termínu a s platností pár dní po vydání bez větší informovanosti veřejnosti. Pokud byla veřejnost informována, tak jen zavádějícími prohlášeními typu – kurzy budou levnější, protože nebude DPH.“

Prezentaci jazykové školy LinguaPlus na www.jazykovky.cz najdete ZDE

 

Marek Dusil, jazyková škola Polyglot, Praha

„O snížení DPH na jazykové kurzy jsme velice stáli a prostřednictvím Asociace jazykových škol i usilovali – vyrovnaly se tím nerovné podmínky mezi státními jazykovými školami a menšími jazykovými školami (do 1 mil. – neplátci DPH) na jedné straně a většími školami, mezi které patříme, na straně druhé. Navíc se domnívám, že by stát neměl zdaňovat vzdělávání. Potud jsme se změnou spokojeni.

Je však několik věcí, se kterými jsme zásadně nespokojeni:

  • Tím, že došlo k úplnému osvobození od DPH, došlo také k tomu, že nemůžeme odečíst DPH na vstupu, to znamená, že naše náklady se zvýšily o cca 5 %. Pro nás by bylo lepší, kdybychom byli zařazeni do nižší, 5% DPH.
  • Zákon vyšel překvapivě 27. 9. 2005 s platností od 1. 10. 2006. Na takto zásadní změnu jsme měli jeden (!) pracovní den. V praxi to znamenalo, že jsme v průběhu září vybrali od studentů školné s 19% DPH, tu jsme odevzdali státu a následně od 1. 10. jsme nemohli uplatňovat odpočet DPH.
  • Překvapivě se snížení týká i podnikových kurzů. Protože však firmám těžko můžeme zdražit o zmiňovaných 5 %, je to značné snížení našeho zisku.

Se všemi těmito negativy tohoto zákona se postupně dokážeme vyrovnat. Pouze doufáme, že v dohledné době nebudou následovat další změny.“

Prezentaci jazykové školy Polyglot na www.jazykovky.cz najdete ZDE

 

Petr Pasek, ředitel společnosti Slůně – svět jazyků, Ostrava

„Finanční ředitelství v Ostravě, které jsme požádali o výklad zákona z důvodu jeho nejednoznačnosti, s tím mělo vážné problémy. Nedokázali jednoznačně určit, které kurzy jsou osvobozeny od DPH – jen pomaturitní kurzy nebo všechny kurzy organizované jazykovou školou.

Současný stav pouze opět vyvolává nerovnost na trhu jazykového vzdělávání – jedny diskriminuje a druhé zvýhodňuje. K dosažení takového stavu, kdy si opravdu VŠECHNY jazykové školy působící v ČR budou rovny, je nutné, aby nebyly zachovány v platnosti výjimky v podobě zápisu do vyhlášky.

Pokud jsem zřizovatelem jazykové školy, která nechce poskytovat pomaturitní studium, ale jen studium v kurzech pro veřejnost, jsem za to „potrestán“ nutností navyšovat kurzovné o 19 % DPH, což mě logicky velmi znevýhodňuje oproti ostatním jazykovým školám.

Snažili jsme se dosáhnout 0 % DPH a ne osvobození od platby – v tomto je bohužel výrazný rozdíl, který může mít likvidační dopad na soukromé jazykové školy.“

Prezentaci jazykové školy Slůně – svět jazyků na www.jazykovky.cz najdete ZDE

 

Štěpán Blahůšek, jazyková škola Ars Linguarum, Praha, prezident AJŠA ČR

„Novela zákona o DPH se v naší škole do nákladů nijak výrazně neprojevila. Záleží na druhu výuky a především na struktuře klientů, jimiž jsou v našem případě soukromé firmy. Novelu zohledňujeme v cenách přípravných kurzů na certifikáty a zkoušky vyjmenované v příslušném rozhodnutí MŠMT ČR. Domnívám se ovšem, že fakticky tento „přípravný“ aspekt výuky nelze ze strany státu kontrolovat, tudíž je otázkou, proč to předepisovat, a to navíc zákonem. Povede to jen ke spekulacím.

Obecně považuji novelu za nelogickou, proti duchu původního zákona a za nespravedlivou. Neboť školy, které jsou zapsány ve vyhlášce MŠMT ČR pro jeden jediný typ výuky, pro tzv. „pomaturitní studium“ jsou následně osvobozeny od DPH vůbec. Proč je vlastně nutné, navíc v zákonné podobě, vytvářet nějaký zvláštní seznam škol? Navíc všechny školy v zásadě nabízejí stejné služby.

Podle mého názoru zákony jsou tu od toho, aby nastavovaly rovné podmínky pro všechny – bez výjimky -, a ne aby naopak nutily dotyčné jazykové subjekty spekulovat o tom, jaká momentální kombinace z hlediska typu studenta a druhu výuky je pro ně co do platby a odpočtu DPH finančně nejvýhodnější, a tudíž starat se o to, zda jsem či nejsem na nějakém zvláštním seznamu.“

Prezentaci jazykové školy Ars Linguarum na www.jazykovky.cz najdete ZDE

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Související články

DPH a jazykové školy

Výuka jazyků v Ostravě – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Plzni – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Českých Budějovicích – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Liberci – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Olomouci – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Pardubicích – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Hradci Králové – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Ústí nad Labem – přehled jazykových škol

Výuka jazyků ve Zlíně – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Karlových Varech – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Jihlavě – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Brně – přehled jazykových škol

 

Své dotazy a připomínky k tématu posílejte na e-mail: redakce@jazyky.com.

Přidat komentář