Angličtina: tipy pro věčné začátečníky

„Jak dlouho se učíš anglicky?“ Už už chcete odpovědět a v tom vám ztuhne číslovka na rtech. Ve stejné chvíli, kdy mozek vysílá pokyn do rtů, vám dojde, že čas strávený studiem angličtiny „nějak“ neodpovídá vašim skutečným znalostem. A termín „věčný začátečník“ zase neladí s představou o vaší jazykové úrovni. Jde s tím něco dělat? Ano!

Mnoholeté vs. skutečné učení

Řekli byste si, že když se cizí jazyk učíte patnáct let, měli byste
být po takové době nejméně na úrovni „pokročilý“. Ale když  těchto
patnáct let detailně rozeberete, zjistíte, že jste za tuto dobu
absolvovali deset různých kurzů, poznali dvanáct učitelů, různé metody
výuky a učebnice angličtiny vám zabírají celou polici v knihovně.

Za jeden rok jste se průměrně zúčastnili 50 lekcí, což je na pokrok
v jazykových znalostech málo, zvlášť když lekce probíhaly nesouvisle,
nesystematicky, bez domácí přípravy a průběžného ověřování pokroku.
Léta plynou a nálepka „věčný začátečník“ se vás drží jako klíště.

13 zásad, které vás vytáhnou z bludného kruhu věčného začátečnictví

1. Motivace je základním pilířem učení. Od začátku kurzu musíte vědět, proč se jazyk učíte.
Pokud je vaším důvodem to, že angličtina je in a učí se ji všichni,
s kurzem ani nezačínejte. Učit se jazyk má význam jen tehdy, pokud
víte, že jej ve svém osobním či profesionálním životě využijete.

2. Stanovte si dílčí cíle. Musíte
vědět, co se chcete naučit, v čem se chcete zdokonalit. Pokud si nejste
jisti, požádejte o radu jazykového odborníka, kterého by měla mít
k dispozici každá kvalitní jazyková škola. Je lepší dát si
krátkodobější cíle, jako např. naučit se 20 slovíček týdně, poslouchat
jedno poslechové cvičení desetkrát, než začnete poslouchat jiné, nebo
procvičit si jednu lekci z učebnice gramatiky týdně.


Nedávejte si příliš vysoké cíle, buďte realističtí. Když po měsíci
zjistíte, že 20 slovíček týdně je pro vás brnkačka, můžete jejich
týdenní počet zvýšit. Budete tak mít ze sebe dobrý pocit a chuť do
učení zůstane, zatímco v opačném případě, kdy svůj cíl nebudete schopni
dodržet, budete mít pocit selhání a další učení vzdáte.

3.  Kvalitní učitel a kvalitní výuka.
Kvalitní učitel je zárukou vašeho úspěchu. Proto pečlivě vybírejte.
Ptejte se na učitelovy zkušenosti, kvalifikaci a reference. Nečekejte
však, že přijdete do kurzu, posadíte se a učitel vám vědomosti „nalije“
do hlavy. Učit se musíte vy.

Dobrý učitel s vámi na začátku kurzu napíše vstupní test a udělá
pohovor, podle kterého přesně určí vaši úroveň. Kvalitní učitel vám dá
systematický návod, jak se ve světě cizího jazyka pohybovat. Lektor používá ve výuce ověřené moderní  metody.

Mějte na paměti, že ne každý, kdo umí cizí jazyk, jej také umí naučit!

4. Chcete-li šetřit, kupte si prasátko. Dobrý lektor a kvalitní učebnice nejsou levné. I v případě
jazykového vzdělávání platí, že kvalita něco stojí.
Pokud chcete ušetřit, je lepší házet peníze do prasátka než je dávat
učiteli, jehož jedinou kvalifikací je tříměsíční au pair pobyt
v zahraničí.

5. 1x týdně nestačí! Chcete-li vidět nějaký pokrok, musíte se jazyk učit často, pravidelně a systematicky. Minimální čas je 2x týdně s učitelem a 3x týdně alespoň 20 minut doma.


Flash reklama bohemia6. Učební plán. Dobrý učitel vám
vytvoří učební plán na celý kurz. Budete tak mít jasný přehled o tom,
co již umíte a co se budete učit. Učební plán je zároveň vaší zpětnou vazbou o tom, kam a zdali vůbec jste v učení pokročili.

7. Nepřekládejte! Doslovné překládání toho, co váš partner říká, je jednou z nejčastějších chyb,
kterou studenti dělají. Překládání slovo od slova vás nikam nepohne.
Spíše naopak. Zdržuje vás a dokonce vám brání v porozumění. Když na vás
někdo mluví česky, taky si neříkáte: „Co mi to přesně říkal?“ Čím dříve
odmítnete být si překladatelem, tím dříve cizí řeči porozumíte a tím
dříve budete schopni se v cizí řeči sami vyjadřovat.

8. Poslouchat, poslouchat, poslouchat!
Nejvíce studentů má problémy s poslechem a porozuměním rodilým mluvčím. Angličtina je naprosto odlišný jazyk od češtiny.
Angličtina váže slova dohromady, takže jedna anglická věta nám zní jako
jedno dlouhé slovo. Angličané zkracují, co mohou, takže čtyřslabičné
slovo slyšíme jako dvouslabičné. Anglické délky rozlišují různá slova
či významy, což je pro Čechy nezvyklé a často je popletení anglické
délky může zavést do prekérní situace.

Čím více a častěji budeme angličtinu poslouchat, tím dříve budeme
schopni porozumět. Poslouchejte minimálně 4x týdně po 15 – 20 minutách.
Poslouchejte rádio či oblíbené písně, dívejte se na filmy v původním
znění apod. Výborným zdrojem pro cílené procvičování anglického
poslechu je server www.esl-lab.com, který vám nabízí mnoho
několikaminutových cvičení.

9. Bez slovíček to nejde. Bez cihel dům
nepostavíte – bez slovíček se jazyk nenaučíte. Jazyk je z 90% o
zapamatování si slovíček a frází. Proto je potřeba se je učit. Ale jak
na to? Učit se slovíčka samostatně, bez kontextu, nemá žádný smysl,
nezapamatujete si je.

A proto hodně čtěte. Při čtení
nehledejte každé neznámé slovíčko v slovníku, to byste toho moc
nepřečetli a hlavně by vás takové čtení přestalo brzy bavit. Ne všechna
slova ve větě jsou důležitá pro pochopení textu. Význam slova nejdříve
odhadujte z kontextu, teprve potom se podívejte do slovníku. A pak si
slovíčko napište na malý papír a přilepte si ho někde, kde ho budete
mít na očích, např. na ledničku, pokud je to nejčastější cíl vašich
pochůzek po bytě.

10. Ostych nechte doma! Jazyk se učíte
proto, abyste ho uměli používat. Ne proto, abyste se mohli chlubit, na
kolik procent jste napsali gramatický test. Mnohdy se stane, že ti, co
píší testy na 90 procent, při setkání s rodilým mluvčím nejsou schopni
říct, jak se mají. I když váš mluvený jazyk není ještě perfektní, vůbec
to nebrání tomu, abyste si vyzkoušeli to, co už umíte, kdykoliv máte
příležitost. Vyhledávejte příležitosti pro mluvení a nebojte se jich využít!

11. Mluvte sami se sebou. Je úplně běžné, že v hlavě víte, jak byste na určitou otázku
odpověděli. Ale když to zkusíte říct nahlas, tak plynule jako

v myšlenkách to nejde. Proto mluvte sami se sebou. Mluvte třeba o tom,
co právě děláte nebo o čem byl film, na kterém jste byli včera v kině.
Až se jednou dostanete do skutečného cizojazyčného dialogu, budete už
zvyklí vyjadřovat, co máte na mysli.

12. Jedna učebnice, jeden server.
Procvičovat gramatiku, poslech či čtení můžete v pohodlí svého domova.
Zde platí jedno zásadní pravidlo – vyberte si jeden zdroj, podle
kterého postupujte až do konce. K procvičení gramatiky můžete zvolit
učebnici „English Grammar in Use“ od
Raymonda Murphy, která je jednou z nejlepších učebnic anglické
gramatiky na našem trhu.

13. Učení vás musí bavit! Spojte učení s příjemnými zážitky, protože pak si probíranou látku lépe zapamatujete,
hlouběji se vám zaryje do vědomí. Nemá smysl chodit do kurzu, ve kterém
se nudíte, ve kterém se necítíte dobře a vy jen vymýšlíte záminky, proč
do něj nejít. 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Další články autorky:

Angličtina pro děti: očima rodiče
Jak pokořit anglický poslech
Angličtina dětí na základní škole
Proč studovat v zahraničí?
Jak si vybrat zahraniční jazykový kurz
Jak probíhá studium v zahraničí
Oblíbené země pro studium v zahraničí
Výuka v zahraniční jazykové škole
Firemní jazykové kurzy v zahraničí
Jak sbalit kufr na zahraniční pobyt 

 

Přidat komentář