Angličtina s Macmillan on-line

Stále přemýšlíte, čím
oživit svou výuku, hledáte vhodné doplňkové materiály pro výuku reálií
či procvičení gramatiky, sháníte netradiční cvičení? Lektorka angličtiny Mgr. Andrea Hejduková nám dala zajímavý tip na internetové stránky nakladatelství Macmillan.

Málokterá učebnice učitelům poskytne vše, co pro výuku potřebují; ani doplňkové gramaticky či tematicky zaměřené materiály, které máme na školách často k
dispozici, většinou nepokryjí vše, co bychom ve výuce rádi dělali.
Většina nakladatelství (Cambridge University Press, Oxford University
Press, Longman) dnes již ke svým publikacím nabízí on-line doplňkové
materiály, které lze většinou ve formátu pdf stáhnout z internetu a použít při výuce; většinou se však jedná o materiály doplňující skutečně pouze danou učebnici, které nemůžeme bez dalších úprav použít, pracujeme-li s jiným titulem

Elektronické materiály nakladatelství Macmillan

Takzvané „e-lessons“ nakladatelství Macmillan se však vyznačují kromě originality, nápadu a leckdy i vtipu také tím, že je lze použít nezávisle na základním výukovém materiálu, s nímž v hodinách pracujeme.

Jde zde především o pracovní listy k reáliím, které se navíc u některých titulů objevují ne podle lekce v knize, k níž pomyslně patří, ale podle aktuálních
událostí, výročí apod. I doplňková cvičení ke gramatice a slovní zásobě však lze do výuky zapojit téměř kdykoli; z velké nabídky si snadno vybereme jak konkrétní gramatický jev, který potřebujeme procvičit, tak potřebnou úroveň obtížnosti, která bude odpovídat úrovni našich žáků.

Základní přehled učebnic, k nimž jsou „e-lessons“ poskytovány, nalezneme na internetové adrese http://www.macmillan.com/websites.asp. Kromě toho, že u každé knihy nalezneme archiv všech dostupných materiálů (E-Lesson Warehouse), je u většiny publikací možné objednat si e-mailový newsletter, který nás bude pravidelně informovat o všech nových materiálech, které se na daných internetových stránkách objeví.

Níže je uveden výběr nejužitečnějších materiálů se stručným komentářem. Všechny „e-lessons“ jsou opatřeny poznámkami pro učitele, popřípadě řešením; ve většině případů se jedná o samostatný pdf soubor, v některých případech jde o součást worksheetu (například materiály učebnice Skyline).

I když jsou některé učebnice oficiálně určeny dospělým, výborně se s danými materiály pracuje také
na vyšším stupni víceletého gymnázia.

Materiály k učebnici Inside Out

http://www.insideout.net/

Každý
týden se objevují nové worksheety jak pro výuku reálií, tak pro
procvičení jazykových znalostí či řečových dovedností. Informace je
možné nalézt každý pátek v elektronické poště. Témata jsou vysoce
aktuální, spojená s událostmi následujícího týdne (oslava narozenin
britské královny, Halloween, Guy Fawkes’ Night, výročí úmrtí princezny
Diany, olympijské hry, udílení Nobelovy ceny) a informace k tématu jsou
žákům podány prostřednictvím nejrůznějších typů úloh jak pro
samostatnou, tak pro skupinovou práci.

Materiály k učebnici Reward

http://www.reward-english.com/

Zde
nalezneme komunikativní úlohy zaměřené na procvičení určitého
gramatického jevu či slovní zásoby spojené s určitým tématem; část
worksheetů je zaměřena na konverzační témata (jídlo, móda, zdraví,
fitness, škola).

Materiály k učebnici Skyline

http://www.skyline-english.com/

Worksheety
ke konverzačním tématům i gramatice jsou sice oficiálně zaměřeny na
americkou angličtinu, výborně se s nimi však pracuje i tehdy,
upřednostňujeme-li ve výuce britskou varietu.

MED Magazine (internetový časopis slovníku Macmillan English Dictionary)

http://www.macmillandictionary.com/profile/emagazine.asp)

Jedná
se o časopis, jehož obsah s odkazy je možné každý měsíc dostávat
prostřednictvím elektronické pošty a který nám poskytne informace o
nových slovech, problémech spojených s interferencí mezi jazyky,
možnostech práce se slovníkem, soutěžích, krátké články týkající se
historie anglického jazyka či britské a americké kultury a mnoho
dalšího.

Na internetových stránkách nakladatelství je také možné využít on-line slovníku; ten je však přístupný pouze těm, kteří vlastní slovník také v tištěné podobě.

Zvukové materiály

http://www.onestopenglish.com/

Na
této adrese najdeme téměř nekonečný zdroj pro rozvoj všech
řečových dovedností (včetně nahrávek ve formátu mp3 pro poslech, které
lze bez problémů stáhnout a ve třídě přehrát na klasickém CD
přehrávači), pracovní listy ke slovní zásobě, gramatice, výslovnosti,
krátké kulturní komentáře a především stovky dalších odkazů jak na
další webové stránky Macmillanu, tak na internetové zdroje, které s
Macmillanem přímo nesouvisejí. 

Dále zde nalezneme jakousi burzu rad od učitelů z celého světa, výměnu
worksheetů, nápadů a zkušeností, informace o mezinárodně uznávaných
zkouškách, soutěžích pro žáky i učitele a mnoho dalšího.

Část této
webové stránky byla před několika týdny zpoplatněna (roční přístup
stojí 24 liber); přesto však volně k dispozici zůstává takové množství
materiálů, že rozhodně stojí za to se na tuto stránku podívat.

Autorka je redaktorkou portálu http://cizi-jazyky.blogspot.com.

Další tipy ke studiu a výuce angličtiny hledejte na Angličtina OnLine.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář