Angličtina pro nejmenší

Dejte svému dítěti náskok před spolužáky. Dovolte mu, aby využilo mimořádných schopností dětského mozku učit se, vnímat a rozumět cizímu jazyku bez nutnosti překladu. V jazykových kurzech pro děti od 3 měsíců si bude hrát a tak se může zábavnou formou seznámit s jazykem, jehož znalost mu v budoucnu mnohé ulehčí.

Znalost angličtiny se dnes stává jedním z hlavních předpokladů úspěchu ve studijní či profesní kariéře. Každý student jazyků přitom už na vlastní kůži zjistil, jak obtížné je učit se novým slovíčkům a odlišné gramatice, zvlášť v počátcích studia.

Toto si stále více uvědomují i rodiče dětí a proto hojně využívají nabídek jazykových škol na výuku malých dětí. Jednou z takových škol je i jazyková škola Aspena v Brně.

Kdy s výukou začít?

Důležitý je věk, ve kterém se dítě začíná „učit“, nebo spíše od kdy se s jazykem pravidelně setkává. Čím mladší, tím větší je jistota, že ho časem přijme jako druhou mateřštinu. Rovněž ona pravidelnost hraje velkou roli, s dítětem je třeba neustále pracovat, poskytovat mu dostatek podnětů a zdrojů různé slovní zásoby.

Jazyk vnímáme od samého počátku naší existence, dokonce ještě před narozením, v břiše matky. Ve třech letech už dokážeme používat základní gramatiku mateřského jazyka. Je to právě prvních šest let života, kdy mozek v nevídaném množství absorbuje veškeré nové informace a ukládá je do paměti.

Metoda výuky

Existuje několik metod způsobu výuky dětí cizímu jazyku. Ty nejefektivnější z nich se snaží využít stejných principů, které probíhají při osvojování mateřského jazyka.

Například metoda vypracovaná lingvistkou Helen Doron, kterou používá v kurzech pro nejmenší děti jazyková škola Aspena, využívá citlivost dítěte na vizuální a akustické vjemy.

„Rodiče pouští dětem doma CD se speciálním programem Early English znovu a znovu. Děti jim samozřejmě nevěnují aktivní pozornost ani se jim nesnaží porozumět. Ale za nějaký čas si tak dítě přirozeně osvojí zvuky, slova i přízvukovou melodii anglického jazyka. Pak je mnohem jednodušší naučit dítě významu zvuků, které již absorbovalo a které jsou pro něj známé,“ vysvětluje Helena Zdráhalová, ředitelka jazykové školy Aspena.

Po domácím poslechu následují hodiny s učitelem ve skupinkách 4-8 dětí. Formou speciálních činností, her a písniček se tu dítě učí významu zvuků, které již zaznamenalo. Rodiče těm nejmenším dětem pomáhají pochvalou, odměnou, objetím nebo políbením pokaždé, když dítě vysloví správné slovo nebo prokáže porozumění. Takto si děti budují jazykový základ úplně stejně, jako když se učí základům mateřského jazyka.

Více informací o metodě Helen Doron a o výuce angličtiny pro děti v Brně získáte na www.aspena.cz.

V září probíhají pro rodiče a jejich děti ukázkové hodiny zdarma v prostorách školy v centru Brna – Hybešova 8/10.

Jazyková škola Aspena organizuje i klasické docházkové kurzy pro dospělé – v nabídce naleznete docházkové kurzy angličtiny a němčiny, firemní, individuální i speciální kurzy. Více na www.aspena.cz.

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

 

Více informací o tomto tématu si můžete přečíst v článku o studiu angličtiny pro děti.

Přidat komentář