Angličtina pro děti u jazykové školy Berlitz

Objevte ve svých dětech jazykové nadání již v předškolním věku a nechejte je mluvit anglicky již od mala. Dětské vnímání je mnohem širší a dokáží vstřebat o mnoho více informací než dospělí. Jazyková výuka dětí je skvělý základ pro dokonalé zvládnutí angličtiny v dospělosti.

Programy pro děti a mládež80472162

Jazykové škole Berlitz může vaše dítě začít vnímat angličtinu již od 4 let a pokračovat ve studiu až do 16. Přes léto nebude zahálet, protože v Berlitz máme Letní školku s výukou angličtiny pro nejmenší a Letní školu angličtiny pro větší děti.

Angličina pro děti od 4 do 7

Nejmenším dětem nabízíme program English Starter/Primary, ve kterém objevují angličtinu pomocí kreslených hrdinů, zpěvu a hry. V malých skupinách do 7 dětí se výuce věnují rodilí mluvčí.

Angličtina pro děti od 8 do 11 let

Děti, které už umí číst a psát se vzdělávají v programu English Beat, kde je základem pro vštípení cizího jazyka hra. Rodilí mluvčí se věnují skupinkám po 4-7 dětech.

Angličtina pro děti od 12 do 16 let

Moderní mládež se učí angličtinu moderně, a to my v Berlitz víme, proto v kurzech angličtiny pro teenagery využíváme nejmodernější učební pomůcky. Důraz klademe na mluvené slovo – každodenní komunikační situace.

Letní školka pro děti od 4 do 7 let

Během letních prázdnin se děti mohou nejen bavit a hrát si s ostatními dětmi, ale mohou se u toho ještě naučit cizí jazyk. Letní školky v angličtině a němčině pořádáme v Praze.

Letní škola pro děti od 8 do 15 let

Během letní školy s výukou cizího jazyka pozná vaše dítě nové kamarády a bude se na ně těšit i do celoročního kurzu od září. Vybavte své děti jazykovými znalostmi už o prázdninách!

Jazykové tábory

160139613Pro docílení dlouhodobého působení cizího jazyka na vaše děti během prázdnin doporučujeme letní jazykový tábor. V prostředí letního tábora se děti prostřednictvím her a bezprostřední konverzace naučí více, než byste čekali.

Mezinárodní jazykové tábory

Pro navázání komunikace v cizím jazyce mezi mládeží v cizím jazyce není potřeba žádných složitých příruček. Teenageři reagují naprosto spontánně a pokud jsou nuceni hovořit se svým protějškem cizí řečí, tím větší úsilí vynaloží, aby se domluvili. Na mezinárodních jazykových táborech je potřeba komunikace tím hlavním hnacím motorem.

Metoda Berlitz

Vzdělávací centrum Berlitz se zaměřuje na výuku cizích jazyků všech věkových kategorií a podporuje také vzdělávání vrcholových manažerů. Navštivte stránky Berlitz a prohlédněte si nabízené výukové programy.

Přidat komentář