Angličtina: obchodní jazykové zkoušky

Obchodní angličtina řeší situace běžného obchodního styku, kdy je důležité, aby byly respektovány určité formální stereotypy odlišné od běžné hovorové angličtiny. Při žádosti o zaměstnání tak často certifikát potvrzující znalost obecné angličtiny nestačí. Kdy je dobré složit zkoušku z obchodní angličtiny a jaká je nabídka certifikátů na českém trhu?

Obchodní vs. obecná angličtina?

Specifická je jednak slovní zásoba typická pro daný obor, jednak styl konverzace obchodních jednání, která má na rozdíl od běžné konverzace mnohé odlišnosti. Zatímco první specifikum je záležitostí slovníku, který může obsáhnout každý samouk, druhému bodu se student naučí nejlépe pomocí speciálně zaměřených kurzů.

Proč skládat zkoušku?

Zaměstnavatelé v posledních letech po svých zaměstnancích požadují nejen ovládnutí výše uvedených znalostí, ale stále více také certifikát, který by znalosti obchodní angličtiny nezávisle zhodnotil.

Pro koho jsou zkoušky z obchodní angličtiny určeny především?

Pro asistentky a referenty, u kterých se předpokládá telefonická komunikace se zákazníkem, uvedení návštěvy ve firmě, představení sebe a své firmy, obchodní, domlouvání obchodní schůzky, jednoduchá prezentace produktů své firmy a vyřizování cestovních formalit.

Pro střední management, kteří by měl zvládnout situace běžného obchodního styku, (telefonická komunikace se zákazníkem, domlouvání a vedení obchodní schůzky, uvedení návštěvy ve firmě, představení sebe a své firmy, prezentace produktu své firmy), obchodní dopisy a prezentace své firmy.

Pro vrcholný management, u kterého se požaduje nejen zvládnutí situací běžného obchodního styku, ale též sumarizace výsledků jednání, návrh dohody, ukončení jednání, obchodní dopisy a písemná prezentace své firmy, vedení formálních a neformálních dialogů, zvládnutí vyjadřování se k politické i ekonomické situaci apod.

Pro pracovníky v bankovnictví, u kterých se požadují podobné znalostí, slovní zásoba by však měla být uzpůsobena požadavkům a potřebám bankovního sektoru.

Certifikát o zkoušce z obchodní angličtiny je často požadován při hledání kvalifikované práce v zahraničí, například v Německu je EFB povinnou součástí většiny rekvalifikačních programů pořádaných úřady práce.

V České republice máte na výběr

Na českém trhu nabízejí nezávislé testování z obchodní angličtiny tři instituty, přičemž každý nabízí několik úrovní.

Cambridge ESOL – BEC

Nejrozšířenější jsou zkoušky Cambridge ESOL – BEC. Tyto zkoušky zajišťuje například British Council, testování je také nabízeno přímo na některých jazykových školách.

Jednotlivé zkoušky se shodují ve svém obsahu (čtení a psaní, poslech, mluvení ve dvojici uchazečů), liší se pouze časová dotace a samozřejmě předpokládaná úroveň jazykové vybavenosti uchazeče.

U nejnižší úrovně BEC Preliminary (pro kandidáty se základní a nižší střední úrovní znalosti anglického jazyka) minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá asi 70 % z celkového počtu bodů, u vyšších úrovní BEC Vantage (pro kandidáty se středně pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře) a BEC Higher (pro studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti) je požadována alespoň 60 % úspěšnost, přičemž pro úspěšné složení není třeba této úrovně dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky.

City & Guilds

Druhou examinační společností, která testování z obchodní angličtiny nabízí, je City & Guilds. Zkoušky jsou nabízeny v úrovni EBC (English for Business Communications), SETB (Spoken English Test for Business) a EOS (English for Office Skills), každé z jednotlivých zkoušek jsou podřazeny dvě až tři úrovně.

Zkouška EBC se zaměřuje na přesnou a rychlou obchodní komunikaci v angličtině. SETB je samostatnou ústní zkouškou, jež testuje komunikovat v řadě realistických profesních situací. Písemný test EOS je zacílen na zaměstnance na administrativních pozicích.

Přihlášku ke zkouškám je možno podat v některém z více než třiceti akreditovaných center v celé České republice4, všechny centra nabízejí kurzy, jejichž cílem je studenta na zmíněné zkoušky co nejlépe připravit.

LCCIEB

Dalším testovacím rámcem je LCCIEB (London Chamber of Commerce and Industry), který nabízí jazykové zkoušky EFB (English for Business) a EFC (English for Commerce). EFB umožňuje testování v pěti úrovních, EFC ve třech úrovních. V rámci České republiky získalo akreditaci LCCI několik center.

Zkoušky jsou zaměřeny úkolově a testující dovednosti v angličtině v rámci pracovního kontextu. Skládá se z povinné písemné části trvající hodinu až tři hodiny a volitelného ústního testu a poslechu.

Učebnice

Učebnice pro přípravu k jednotlivým testům jsou obdobné pro všechny zkoušky z obchodní angličtiny, Adam Wojtovič z Escholy vypočítává např. Pass BEC Preliminary a BEC Vantage Masterclass, New International Business English, Business Matters, Market Leader. Navíc společnost City & Guilds přímo na svých internetových stránkách nabízí metodické sylaby a sady vzorových testů.

Proč to nezkusit

Vzhledem k tomu, že zkoušky jsou majetkem britských testovacích společností a studenti tak dostanou pouze výsledek, ale nikoliv detailní rozbor chyb, nelze určit, jakých chyb se studenti nejčastěji dopouštějí. Ale jak uvádí Jiří Beran z British Council, úspěšnost jednotlivých zkoušek je poměrně vysoká a pohybuje se kolem 80 %.

Podrobnější informace k jazykovým zkouškám naleznete na specializovaném portálu www.jazykovezkousky.cz. Nebo také v článku o přípravě na jazykové zkoušky.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář