Angličtina dětí na základní škole

Přemýšleli jste nad tím, proč se děti učí anglicky až od 3.
třídy? Mně to připadá na dnešní dobu a nároky, které s sebou
nese, pozdě. Naštěstí se pohnuly ledy našeho školství a
angličtině se začíná blýskat na lepší časy. Výukové centrum Helen Doron
Early English totiž získalo akreditaci MŠMT na metodické školení
učitelů na výuku anglického jazyka v 1. – 3. třídě ZŠ.

Angličtina pro předškolní děti

Pokud jste do dnešního dne chtěli, aby se váš prvňáček či druhačka učili anglicky, mohli jste ho buď učit sami, nebo si zaplatit často ne příliš levný kurz. Jakkoliv úspěšná a efektivní výuka mohla však skončit nulovým výsledkem, když vaše dítko přišlo do 3. třídy, kde se začalo učit vše od úplného začátku. V hodinách se nudilo nebo vyrušovalo a dříve nabyté vědomosti ustrnuly na mrtvém bodě. Od příštího školního roku to však může být jiné.

Akreditace metodiky Super Nature

Výukové centrum Helen Doron Early English zabývající se výukou anglického jazyka u nejmenších dětí letos v březnu získalo akreditaci MŠMT na metodické školení učitelů ZŠ pro výukový program Super Nature (SN) a práci s materiály pro něj určenými. V současné době zároveň pracují na získání doložky k akreditaci výukových materiálů jako oficiálních učebních materiálů pro výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.

Princip metodiky

Metodika SN je založena na vědeckých výzkumech v oblasti kognitivního vývoje dětí a navržena pedagogickými experty v oboru lingvistiky.

Styl vyučování podle této metodiky je na hony vzdálený klasickému, mnohdy nekvalifikovanému vyučování cizích jazyků, kde děti většinu hodiny prkenně  prosedí na židlích a do sešitů si zapisují diktát anglických slovíček, která se pak doma drilují nazpaměť bez jakýchkoliv logických souvislostí.

Výukové materiály SN jsou přesně šité na míru šesti až osmiletým dětem – základem jsou příběhy holčičky Chloe a jejích kamarádů, kteří prožívají různá dobrodružství. Aktivity a úkoly odpovídají myšlení a zálibám dětí tohoto věku. Gramatiku, mluvení a poslech se děti učí prostřednictvím obrázků a ilustrací, anglických básniček a písniček.

Fyzické aktivity jako běhání či skákání, tanec či divadlo, tak neviditelné v dosavadním tradičním vyučování, pomáhají udržet pozornost a zájem o učivo. Děti se učí jen autentický jazyk, tzn. jazyk, který ony samy používají a potřebují v každodenní komunikaci. Během hodin jsou děti tak zabrané do dobrodružství svých anglických kamarádů, že si ani neuvědomují, že se učí.

Co se děti za rok naučí

Během jednoho školního roku děti získají slovní zásobu kolem 500 slovíček, porozumí jejich významu a budou je umět používat se správnou výslovností. Naučí se 9 písniček a 7 básniček v anglickém jazyce, poznají tradiční i nové anglické pohádky a příběhy. Pochopí jednoduché větné struktury a gramatické jevy a budou vědět, jak je využít v běžné konverzaci.

Budou schopny zeptat se a odpovídat na otázky z každodenního života, dokáží vést krátký rozhovor na jednoduché téma. Kromě anglického jazyka se děti seznámí se základy dalších předmětů jakou jsou např. přírodopis, ekologie či společenské vědy.

Výukový set pro děti i učitele

Každé dítě a každý učitel vyučující podle programu Super Nature dostane výukový set.  Výukový set pro dítě obsahuje jednu učebnici, jeden pracovní sešit, jedno CD s básničkami a písničkami a jedno interaktivní CD s hrami. Cena výukových materiálů pro dítě se bude pohybovat okolo 500,- Kč za jeden set.

Učitelský set obsahuje učitelského průvodce, učebnici, pracovní sešit, 2 učitelská CD s písničkami a playbacky, velké pomocné karty na procvičování slovní zásoby a ilustraci příběhů, panenku Chloe a pojízdný vozík pro snazší převážení výukového materiálu.

Školení učitelů

Každý učitel vyučující podle SN musí absolvovat speciální dvoudenní školení (první školení proběhne již v první polovině června letošního roku). Aprobace z anglického jazyka není nutná. Kritériem pro výběr vhodného pedagoga je ale znalost anglického jazyka, která by měla být na co nejvyšší úrovní.

Samotné školení na SN probíhá celé v angličtině, výukové materiály, včetně učebnic a učitelského průvodce, jsou rovněž jen v angličtině. Učitel s nedostatečnou jazykovou kompetencí tedy nemá příliš velkou šanci takové školení úspěšně absolvovat, což může být určitou zárukou učitelovy potřebné kvalifikace.

První letošní školení učitelů bude zdarma – pan Marek Halfar, jež je výhradním franchisorem HDEE pro Českou republiku, hodlá toto pilotní školení dotovat.

Více informací o metodě Super Nature najdete na www.supernature1.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář