Anglický slovník pro životní prostředí

Na stránkách Státního fondu životního prostředí byl zdarma zpřístupněn Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje určený pro odbornou i laickou veřejnost. 

Vyhledávání

Lze zadat přímo hledaný termín, protože slovník obsahuje fulltextový vyhledávač, který najde všechna hesla obsahují dané slovo či jeho část.

V anglicko-české části hesla obsahují vedle anglického a českého ekvivalentu i výslovnost, definici v angličtině (v případě důležitých nebo problematických pojmů) a také synonyma a pomocné termíny, které vás přivedou k dalším souvisejícím pojmům zařazeným do slovníku. Při hledání určitého pojmu tak můžete dohledat i řadu termínů, které s hledaným pojmem přímo souvisejí.

Oblast zpracování

Na jednom místě zde najdete termíny z těchto tematických oblastí: ekologie, biodiverzita, ochrana přírody, udržitelný rozvoj (včetně sociálních aspektů), systémy, environmentální management, energetická účinnost, odpovědnost firem, fair trade, globální změny klimatu, populace, lesnictví, radioaktivita, mezinárodní instituce, indikátory, materiálové toky, analýza životního cyklu, ekologická architektura, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, hluk, zemědělství ve vazbě na životní prostředí, odpady, dobrovolné nástroje, integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), rozvojová a estetická problematika.

Autoři projektu na projektu dále pracují, a proto všechny uživatele prosí o zpětnou vazbu na adresu slovnik@sfzp.cz. Za všechny podněty předem děkují. Svým vyhledáváním budou všichni uživatelé přispívat k dalšímu rozvoji slovníku, protože všechna vyhledávaná slova (dosud vyhodnocená jako nenalezená) budou průběžně doplňována.

Na aktualizaci slovníku v roce 2009 se podíleli a nová hesla vytvořili přední čeští odborníci na jednotlivé tematické oblasti. Projekt byl financován z prostředků Operačního programu Infrastruktura a jeho realizátorem je společnost SPF Group.

Slovník je díky zařazeným definicím výbornou pomůckou pro překladatele, tlumočníky, studenty i odborníky, pracovníky státní správy, firem i neziskových organizací, kteří pracují v oblasti životního prostředí.

Text byl zpracován na základě podkladů Ústavu translatologie

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady do angličtiny, překlady němčiny, překlad do češtiny a překlady z francouzštiny.

Přidat komentář