Anglické hrátky v MKM

Zajít si do kurzu a v klidu se bezstarostně učit – připadá vám to jako prázdninové sci-fi? Že to s dětmi nehrozí? Chyba lávky, vážení! Jazyková škola MKM totiž přišla na to, jak vyhovět vašemu po vzdělání lačnému chtíči, a pro vaše děťátka vymyslela anglické hrátky – intenzivní kurz a lá anglická školka. Vy půjdete do školy, děti mezi kamarády a všichni se pobavíte a hlavně – naučíte!

S rodiči na jedné lodi

Už jste skoro seděli v lavici prázdninového kurzu, který jste pečlivě a dlouho dopředu vybírali, a najednou místo v lavici sedíte doma, protože vám na poslední chvíli „vybouchlo“ hlídání? Zastavte slzy a schovejte kapesníky, protože jazyková škola MKM má řešení – pro vás dospělé připravila letní intenzivní kurz cizího jazyka a pro vaše ratolesti anglické hrátky.

Anglické hrátky – dětský intenzivní jazykový kurz

Anglické hrátky pro děti samozřejmě nejsou typickým intenzivním jazykovým kurzem. Jsou „ušity“ dětem na míru – jsou koncipovány pro delší časové úseky a mají volnější výuku, aby se děti neunavily.

Základním principem anglických hrátek je osvojování si jazyka přirozenou cestou – děti se učí pomocí her, obrázků, písniček a říkanek, pohybových aktivit apod. Jednotlivé aktivity jsou založeny na poslechu a nápodobě – proto jsou výhradně vedeny od úvodních hodin v anglickém jazyce.

Čilá Koťátka a vytrvalí Tygři

Anglické hrátky probíhají v podobě dvou kurzů – dopolední kurz (4 vyučovací hodiny denně, od 9.00 do12.15) a celodenní kurz (8 vyučovacích hodin denně, 9.00-12.15 a 13.15- 16.30).

Kurzy jsou určeny pro všechny děti od 3 do 11 let, pro začátečníky i pokročilé. Aby byla výuka co nejefektivnější, jsou zaměřeny vždy na určitou skupinu dětí – pro nejmenší děti je určena skupina Kittens (3-6 let) a pro děti od 6 do 11 let pak skupina Tigers.

Kurzy jsou koncipované pro výuku v učebnách, ovšem v případě dostatečného počtu dětí je možné výuku přenést i do venkovních prostor.

Výuka v anglických hrátkách krok za krokem

Anglické hrátky mají pevnou strukturu výuky – poté, co rodiče přivedou děti do kurzu, proběhnou úvodní aktivity (úvodní písnička, výroba knížky, do které budou děti sbírat obrázky a razítka, seznamování se a procvičování základních anglických otázek a frází).

Pak bude následovat dopolední program, který se skládá z her, malování, pohybu či písniček. Děti mohou za splnění každého úkolu získat obrázek nebo razítko, které si nalepí do své knížky. Na konci dne a také celého kurzu pak ten, kdo má nejvíce obrázků, dostane sladkou odměnu. Před koncem dopoledního bloku se budou konat závěrečné aktivity (písnička a uklízení).

Odpolední blok bude začínat stejně jako dopolední, po úvodních aktivitách však bude následovat speciální program – poslech příběhu či pohádky a jeho osvojování pomocí dalších aktivit jako písniček, říkanek a malování. Na konci bude opět závěrečná část s uklízením a rozloučením. I odpoledne mohou děti získat obrázky a razítka.

Škola hrou

V žádném případě nehrozí, že by děti byly intenzivní výukou přetěžovány! V anglických hrátkách se bude jednat hlavně o hraní a opakování základních témat (barvy, části těla, oblečení apod.). Aniž by si to uvědomovaly, budou si děti hrát a přitom se učit.

Hlavní důraz je věnován všestrannému rozvoji dětské osobnosti – tzn. jak stránce jazykové, tak výtvarné, pohybové i osobnostní. Prostřednictvím  her a přirozených dětských aktivit se děti učí velmi rychle a jejich vzdělanostní potenciál se k dalšímu učení jen znásobí.

Několik důvodů, proč dětem dopřát anglické hrátky

– zábavná a efektivní výuka angličtiny
– zajímavé aktivity a hry
– motivace do dalšího učení
– noví kamarádi
– nezapomenutelný prázdninový týden
– s rodiči ve stejné škole

Další informace o brněnské jazykové škole MKM a jejích dalších kurzech najdete na www.mkm.cz.

www.mkm.cz
Česká 11,  602 00 Brno, II. patro
Tel.: 542 216 426,  775 052 862
E-mail: kurzy@mkm.cz

 

 

Přidat komentář