Akademický titul za boj proti obezitě

Světově známá osobnost v oblasti zdravého životního stylu si přijede do Olomouce pro významné akademické ocenění. Čestný titul „doctor honoris causa“ získá James F. Sallis, bojovník proti obezitě.

Profesor psychologie ze San Diego State University a ředitel Active Living Research jej převezme ve středu 5. prosince 2012 v 10 hodin v prostorách Arcibiskupského paláce. Nositel čestného doktorátu se představí široké veřejnosti také o den později, ve čtvrtek 6. prosince, při neformálním setkání v rámci Vědecké kavárny univerzitního projektu POP UP. Debata začne v 18 hodin v Café 87.

Prof. James F. Sallis je významnou vědeckou osobností v oblasti aktivního a zdravého životního stylu, preventivní medicíny a sportovních věd. „S pracovníky naší fakulty spolupracuje již od roku 1995. Významně se metodologicky i materiálně podílel na vytvoření výzkumné skupiny pro monitorování pohybové aktivity v České republice. Po celou dobu spolupráce v rámci ekonomických možností v ČR usiloval o zapojování naší fakulty a Centra kinantropologického výzkumu do celosvětových výzkumných aktivit, například v projektech SPARK, IPAQ a IPEN,“ vyjádřil se děkan FTK UP doc. Zbyněk Svozil.

Předmětem výzkumu prof. Sallise je podpora pohybové aktivity a pochopení vlivu politiky a podmínek prostředí na pohybovou aktivitu, výživu a obezitu. „Je autorem více než pěti stovek vědeckých publikací, členem redakčních rad významných časopisů, řešitelem mezinárodních výzkumných grantů a je jedním z nejčastěji citovaných autorů v oblasti sociálních věd na světě,“ dodal Svozil.

Prof. James F. Sallis, Ph.D.

  • osobnost v oblasti aktivního a zdravého životního stylu, preventivní medicíny a sportovních věd
  • významný profesor University of California v San Diegu (USA) a ředitel programu Robert Wood Johnson Foundation s názvem Active Living Research, jehož cílem je přenášet poznatky z výzkumu mezi tvůrce politik a odborníky z praxe zaměřené na prevenci dětské obezity a podporu aktivní komunity
  • zabývá se výzkumem pohybové aktivity a vlivů politiky a prostředí na pohybovou aktivitu, výživu a obezitu
  • obdržel cenu za celoživotní dílo od Výboru fitness, sportu a výživy (výbor prezidenta USA)
  • spoluzakladatel uskupení odborníků s názvem IPEN (International Physical Activity and the Environment Network)

Další informace na zde nebo zde

Zdroj: Tisková zpráva 

 

Přidat komentář