Absolventi dostanou k vysvědčení i Europass

Spolu s maturitním vysvědčením, vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem dostane více než polovina letošních absolventů středních škol a učilišť dodatek k osvědčení. Jde o jeden z dokumentů Europassu, který popisuje obsah a úroveň studia.

Využijí ho především lidé, kteří se chystají do zahraničí na brigádu, stáž nebo by se rádi v zahraničí ucházeli  o práci. Zaměstnavatelé v evropských zemích z dodatků v angličtině nebo jiném cizím jazyce lépe zjistí, jaké kompetence a dovednosti uchazeč během studia získal.

Dodatek k osvědčení pro své absolventy letos vydává již 595 škol, tedy více než 42 % všech středních škol. Za osm let trvání Europassu se postupně zvyšuje celkový počet absolventů, kteří dodatky dostanou. Předloni jich bylo necelých 60 tisíc, loni 62 tisíc, letos téměř 65 tisíc.

O vydání dodatku žádají školy i jednotlivci

32193924Školy vydávají dodatky pro své absolventy na základě svého rozhodnutí. Většinou se pro vydávání dodatků rozhodne vedení škol, které předpokládá možné uplatnění svých absolventů na evropském pracovním trhu. Dodatek se vydává v češtině a v jednom cizím jazyce (angličtině, němčině nebo francouzštině). Z cizojazyčných verzí je tradičně největší zájem o dodatky v angličtině, kterých je letos více než 94 %. Dodatek k osvědčení se vztahuje vždy k určité kvalifikaci – absolventi stejného oboru vzdělání mají tedy i stejný dodatek k osvědčení.

„O dodatky k osvědčení mohou požádat i jednotlivci, pokud vyšli ze školy, která dodatky nevydává, nebo pokud absolvovali školu ještě před vznikem Europassu v roce 2005,“ říká Julie Smetanová z Národního centra Europass (NCE) a dodává: „všem se snažíme vyjít vstříc. Pokud dodatek na požadovaný obor byl již v minulosti vystaven, připravíme zájemci dodatek do týdne, pokud jde o obor nový, čekací doba je delší, a její délka záleží na vytíženosti NCE a odborných garantů Národního ústavu pro vzdělávání, kteří se na tvorbě dodatků rovněž podílejí.“ Národní centrum Europass za osm let své existence vydalo dodatky pro 831 různých oborů na různých typech škol. Za posledních pět let obdrželo dodatek k osvědčení téměř 260 tisíc absolventů.

Absolventi často nevědí, k čemu dodatek použít. „Dodatek k osvědčení mohou lidé využít při hledání práce, brigády nebo stáže v zahraničí, kde ho zaměstnavatelé považují za užitečný zdroj informací o tom, co uchazeč po absolvování školy umí,“ vysvětluje Julie Smetanová z NCE. K lepší představě zaměstnavatelů o kvalifikaci uchazeče přispívá i údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF), který se od loňska na dodatcích objevuje. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné, je jich celkem osm, jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi a pokrývají všechny kvalifikace bez ohledu na to, jakým způsobem je člověk získal. Z úrovně EQF tak lze získat představu, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč má a co od něj mohou v pracovní rovině očekávat. Údaj o úrovni EQF se v budoucnu objeví také přímo na maturitním vysvědčení, výučním listu i vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Více informací na www.europass.cz.

Přidat komentář