5 anglických idiomů pro každý den a jejich původ

Idiom je fráze, která je běžná v určité populaci a obvykle není srozumitelná pouze na základě obsahu slov. Je obrazný a vyžaduje předchozí znalost jeho použití. Idiomy jsou klíčové pro vývoj jazyka, jelikož často vyjadřují významy, které nelze doslovně chápat. Používáme je každý den, aniž bychom si uvědomovali, že naše výroky jsou bez náznaku skrytého, obecně přijímaného významu nesmyslné.

1) “Turn a blind eye” 

Význam: Přivřít oči a odmítnout uznat známou pravdu.

Příklad: I’ll turn a blind eye once, but next time you’ll be in trouble. (Tentokrát přimhouřím oko, ale příště budeš mít problémy)

Původ:  Přestože existují spory ohledně původu této fráze, obecně se přijímá, že „přivření očí“ vychází z výroku britského admirála Horatia Nelsona. V roce 1801 vedl Nelson útok společně s admirálem sirem Hydem Parkerem v bitvě u Kodaně. Nelson byl na jedno oko slepý. V jednom okamžiku Parker prostřednictvím praporků sdělil Nelsonovi, že by měli ustoupit a odpojit se. Nelson však pevně věřil, že mohou zvítězit pokračováním vpřed. Nelson pak přiložil dalekohled ke svému slepému oku a předstíral, že signál nevidí, čímž svému kolegovi důstojníkovi sdělil šibalskou poznámku o tom, že si ponechává právo občas použít své slepé oko.

 

2) “Feeling under the weather” 

Význam: Nebýt ve své kůži (cítit se nemosný)

Příklad: My son was sick yesterday, and now I’m feeling a bit under the weather (Můj syn byl včera nemocný a já teď nejsem ve své kůži)

Původ: Tento idiom je považován za námořnický. Během dlouhých plaveb na otevřeném moři se námořníci často potýkali s nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou bouře a silné vlny. Tyto podmínky mohly způsobit, že se námořníci cítili nemocní a trpěli závratěmi, nevolností a zvracením (mořskou nemocí).

 

3) “Beat around the bush” 

Význam: Chodit kolem horké kaše. Je používán k popisu chování nebo mluvy, která se vyhýbá přímému nebo jasně formulovanému sdělení, a namísto toho se zabývá okrajovými nebo nepodstatnými věcmi.

Příklad: Stop beating around the bush and tell me what really happened. (Přestaňte chodit kolem horké kaše a řekněte mi, co se skutečně stalo)

Původ: Tento idiom má původ v lovecké praxi. Při lovu byli lovci někdy konfrontováni s divokou zvěří, která byla ukrytá v hustém porostu. Lovci by se přiblížili k místu, kde předpokládali, že se zvěř skrývá a začali bušit do okolního porostu nebo keřů, aby zvíře vystrašili a donutili ho vyběhnout z úkrytu. Tímto způsobem bylo zvíře vytlačeno z prostoru, kde se nacházelo, a lovcům se otevřela možnost k lovu.

 

4) “Spill the beans”

Význam: Vyzradit tajemství

Příklad:   Stop being so coy. Just spill the beans! (Přestaň být tak nesmělý. Prostě to řekni!)

Původ: Jedna z teorií se váže k antickým řeckým divadelním hercům. Během her byla vždy přítomna nádoba plná bílých kuliček, která symbolizovala „osud“. Herci museli předstírat, že nevědí, co je uvnitř této nádoby, a neměli to prozradit divákům. Pokud herec omylem nádobu převrátil nebo se nějakým způsobem kuličky vysypaly, prozradil tajemství a diváci byli zklamaní.

Další teorie se váže k antickým Řecku, kde se údajně používala metoda hlasování pomocí fazolí. Fazole byly bílé nebo černé a značily „pro“ nebo „proti“. Když někdo omylem nebo úmyslně vysypal fazole, prozradil tím svůj hlas a názor na danou záležitost.

 

5) „I’ve got it in the bag” 

Význam: Mám to v kapse. Mám zaručený úspěch

Příklad:  I’m not even worried about the interview. I’ve got it in the bag. (Ani se nebojím toho rozhovoru. Mám to v kapse).

Původ:  Ačkoli existují další zaznamenané použití, verze tohoto idiomu, která se stala tak široce přijímanou, vznikla díky starému týmu baseballu New York Giants (nyní San Francisco Giants). Začalo to jako pověra. V roce 1916 měli Giants sérii 26 po sobě jdoucích výher. Na začátku každého zápasu byla na hřiště položena taška naplněná 72 náhradními míčky. Tyto míčky sloužili k nahrazení těch, které byly odpáleny do sedadel nebo které se příliš znečistily. Během této výherní série Giants začali věřit, že pokud budou ve vedení v devátém (posledním) inningu a odnesou tašku s míči ze hřiště, tak si zajišťují výhru. Podle jejich pověry měli hru doslova „v tašce“.

 

Zdroj: https://www.britannica.com/

 

Přidat komentář