20. narozeniny překladatelské agentury EKO Překlady s.r.o.

Naše překladatelská agentura slaví v tomto roce významné jubileum – své 20. narozeniny. Tak jako v životě lidském, tak i v životě firmy jsou jubilea vždy vhodným okamžikem nejen k ohlédnutí se za minulostí, ale i k zamyšlení se nad budoucností.

Naše překladatelská agentura vznikla v Praze v roce 2002 a její prvotní náplní bylo poskytování specializovaných překladů z češtiny do angličtiny a naopak v oblasti ekologie a životního prostředí. S postupným růstem a transformací naší agentury na s.r.o. pak došlo na rozšíření množství překládaných jazyků a oborů a k postupné univerzálnosti překladatelských služeb. Vždy jsme se snažili překládat za rozumné ceny a tak slůvko „EKO“ dostalo i svůj další význam – překlady za ekonomické ceny. Jsme jednou z mála překladatelských agentur, která své ceny překladů transparentně zveřejňuje.

Během života naší překladatelské firmy se ne vše vždy dařilo podle našich představ, ať již to byla hospodářská krize v roce 2008, či problematické covidové roky 2020 a 2021. V duchu rčení „co tě nezabije, to tě posílí“ jsme však zatím všechny nástrahy osudu zdárně překonali a věříme, že tomu bude tak i do budoucna. Zásluhu na tom má i náš po dlouhé roky budovaný tým kvalitních a věrných překladatelů, o které se můžeme opřít a kteří s naší překladatelskou agenturou spojili své profesní životy. Někteří z nich se stali i našimi přáteli. Za dlouhé roky naší činnosti na trhu překladatelských služeb zpracovali pro naši agenturu téměř 700 tisíc normostran (!) a jsou tím nejcennějším kapitálem naší firmy. Za jejich práci a podporu jim proto patří náš velký dík.

Dnešní turbulentní doba s sebou přináší i nové výzvy a příležitosti, na které se snažíme pružně reagovat. Příkladem je například v důsledku války na Ukrajině prudké a enormní zvýšení poptávky po překladech z ukrajinštiny, zejména v segmentu úředních překladů, kterou se snažíme v maximální míře a za rozumné ceny vykrýt. Problémem dneška, a to nejen pro naši překladatelskou agenturu, je i vysoká inflace, kdy díky silné konkurenci a snadnému vstupu do odvětví není možné jednoduše zvyšovat ceny překladů, korektur a dalších služeb, zatímco náklady prudce rostou a překladatelé se snaží z pochopitelných důvodů své sazby navyšovat. Negativně působí i zmenšující se pomyslný koláč zakázek, z něhož ukrajují svůj díl stále dokonalejší a dokonalejší internetové překladače, jejichž výkonnost je mnohdy pro nenáročný informativní překlad již zcela dostačující. I přestože budoucnost překladatelství se může jevit jako problematická a nejistá, se do ní díváme s optimismem.

Závěrem bychom rádi poděkovali za trvalou přízeň a důvěru i všem našim věrným klientům, kteří oceňují kvalitu a ceny našich služeb, a popřáli si neutuchající elán a úspěch i do dalších let.

 

Ing. Pavel Skramuský
EKO Překlady s.r.o. – překladatelská agentura

Přidat komentář