10 důvodů pro jazykové zkoušky City&Guilds

Popularita mezinárodních jazykových zkoušek z angličtiny City & Guilds v České republice v posledních několika letech neustále vzrůstá. Důvodů, proč jim zájemci z řad studentů a zaměstnanců dávají přednost před ostatními jazykovými zkouškami dostupnými na českém trhu, je hned několik. Připravili jsme 10 nejčastějších důvodů, proč Češi skládají mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds.

1. Tradice a prestiž

Britská vzdělávací a certifikační instituce City & Guilds se zabývá tvorbou testů a hodnocením již déle než 130 let. Vydává více než 1,5 miliónu certifikátů ročně a její prezidentkou je Její královská výsost Princezna Anna.

2. Široká nabídka jazykových zkoušek dle Evropského referenčního rámce pro jazyky (A1 – C2)

Zájemci si mohou vybírat z široké a ucelené nabídky jazykových certifikátů (obecná angličtina, obchodní angličtina, zkoušky pro děti), jejichž úrovně jsou v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky (dále ERR), vztahují se tedy k evropskému jazykovému standardu.

  • Obecná angličtina: City & Guilds IESOL a ISESOL: 6 úrovní dle ERR (A1 – C2)
  • Obchodní angličtina: City & Guilds EBC a SETB: 3 úrovně dle ERR (A, B, C)
  • Angličtina pro děti

3. Široké uznávání (VŠ, MŠMT atd.) a celoživotní platnost

Držitelé certifikátu City & Guilds (týká se především zkoušek z obecné angličtiny IESOL a ISESOL) se těší celé řadě výhod spojených s uznáváním těchto zkoušek ze strany českých a mezinárodních institucí a firem. V rámci ČR jsou zkoušky uznávány velkým množství univerzit a vysokých škol a MŠMT jako standardizované jazykové zkoušky pro státní správu. V zahraničí je přijímají jak univerzity, tak i firmy a různé další instituce.

4. Flexibilní zkouškové termíny

U zkoušek City & Guilds se není třeba stresovat plánováním termínu dlouho dopředu. Každé testovací centrum je vypisuje podle potřeb svých studentů a veřejnosti, některá centra i každý měsíc.

5. Dvě samostatné a oddělené zkoušky

Jedním z jedinečných a zároveň hojně oceňovaných aspektů zkoušek City & Guilds je fakt, že si je lze rozdělit na dvě části a dělat písemnou (IESOL) a ústní zkoušku (ISESOL) zcela samostatně. Pro zájemce pak vzniká více možností. Tyto dvě zkoušky tak může složit na různých úrovních, i ve dvou různých časových termínech. Nemusí zaplatit celkovou částku naráz a zaplatí pouze za jednu z dílčích zkoušek, na kterou se právě připravuje. Zkoušky jsou tedy méně finančně nákladné a méně rizikové.

6. Testují se čtyři dovednosti s důrazem na komunikaci

Britské zkoušky City & Guilds jsou známé tím, že vychází z moderních principů komunikativní metody. Jejich cílem je zjistit, zda a jak efektivně jsou kandidáti schopni reálně komunikovat v angličtině, a to v rámci poslechu, čtení, psaní a mluvení. Gramatika a slovní zásoba jsou testovány v kontextu ostatních dovedností (např. psaní) tak, jak se přirozeně vyskytují v reálné komunikaci. U mezinárodních zkoušek City & Guilds se rozhodně nesetkáte s uměle vytvořenými gramatickými úlohami vytrženými z kontextu každodenní komunikace, na které je třeba speciálně drilovat a u kterých rozhoduje míra inteligence. Jde zde čistě o testování dosažených jazykových dovedností.

7. Zcela objektivní hodnocení

Hodnocení písemných a ústních zkoušek City & Guilds neprobíhá, na rozdíl od jiných zkoušek, na území České republiky, ale na centrále City & Guilds v Londýně, zcela nezávisle na testovacích centrech. Ústní zkouška se nahrává a centrum zasílá tuto audionahrávku do Londýna na vyhodnocení. Tím, že hodnocení písemných a ústních zkoušek probíhá nezávislými hodnotiteli, kandidáti získávají maximálně objektivní hodnocení svých jazykových znalostí.

8. Příznivé ceny

9. Flexibilní přípravné materiály

Existuje široká nabídka přípravných materiálů na tyto zkoušky od vzorových testů, cvičebnic, učebnic přes bezplatnou výukovou podporu na specifických webových stránkách (www.cityandguildsenglish.com, www.cityandguilds.cz) až po moderní interaktivní on-line přípravné kurzy.

10. Akreditovaná testovací centra ve Vaší blízkosti

Mezinárodní zkoušky City & Guilds lze složit prakticky kdekoliv v České republice, a to díky síti 25 akreditovaných testovacích míst (univerzity, střední školy, státní a soukromé jazykové školy). Je důležité vědět, že akreditovaná testovací centra tyto zkoušky pouze organizují, nikoliv hodnotí.

Mezinárodní zkoušky City & Guilds volí ti, kteří chtějí využít tento moderní, flexibilní a cenově přijatelný systém testování jazyka, aby získali maximálně objektivní hodnocení svých znalostí angličtiny podle evropských standardů a vyžili širokých výhod, které vlastnictví tohoto britského certifikátu přináší.

  •  Více informací o struktuře (včetně délky zkoušky, jednotlivých částí, typů úloh) jazykové zkoušky City & Guilds IESOL (písemná zkouška) naleznete zde.
  • Více informací o struktuře jazykové zkoušky ISESOL (ústní zkouška) naleznete zde.

 

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert. V článku o přípravě na jazykové zkoušky a certifikáty se můžete dozvědět o dalších zkouškách, které můžete absolvovat.

Přidat komentář