Vzdělávací instituce roku 2013

Letos se uskutečnil druhý ročník o nejlepší vzdělávací instituci v Česku. Cílem soutěže je podpořit kvalitu vzdělávacích institucí poukázáním na příklady nejlepší praxe. Je důležité řešit kvalitu vzdělávacích organizací a přiblížit ji široké i odborné veřejnosti. Známe už vítěze!

Odborná porota soutěže složená z odborníků dalšího vzdělávání, zástupců ministerstev a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Hodnotila přes 40 kritérií, mezi něž mimo jiné patřila kvalita vzdělávání, orientace na zákazníka, tvorba vlastních produktů, přínos trhu dalšího vzdělávání, rozvoj lektorů, certifikace, etické chování, metodika vzdělávání a samozřejmě také reference. „Kritéria jsme nastavili velmi přísně, vždyť naším cílem je poukázat na skutečnou kvalitu ve vzdělávání dospělých, a nastavit tak jasné měřítko i pro ostatní vzdělávací instituce,“ uvedl PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident AIVD ČR a expert na oblast dalšího vzdělávání.

Channel Crossings získala titul vzdělávací instituce roku 2013

Vítězem se stala jazyková agentura Channel Crossings, která se jazykovým vzděláváním zabývá přes 20 let. „Posláním naší jazykové agentury je poskytování komplexních a efektivních jazykových služeb nejvyšší kvality tak, abychom uspokojili individuální požadavky klientů z řad soukromých firem, státních organizací i široké veřejnosti. Získáním tohoto ocenění se potvrzuje, že se ubíráme správnou cestou,“ říká Vítězslav Bican, výkonný ředitel společnosti.

Jazyková agentura Channel Crossings patří již 20 let mezi prestižní instituce v oblasti vzdělávání. Zabývá se poskytováním jazykové výuky pro firmy i veřejnost, mezi jednu z hlavních aktivit, kromě překladatelské činnosti, patří i zprostředkovávání jazykových kurzů v zahraničí. V České republice působí od roku 1993 a brzy se stala špičkou ve svém oboru, což dokládají i mnohá ocenění. Jazyková škola Channel Crossings je zakládajícím členem ACERT (Asociace certifikovaných jazykových škol) a v roce 2012 se stala členem AJŠA (Asociace jazykových škol a agentur ČR).

Více informací naleznete na www.chc.cz a stránkách AIVD.

 

Přidat komentář