Výuka jazyků v Jihlavě – přehled jazykových škol

Krajské město Vysočiny, Jihlava, je městem významným nejen v historických knihách, kdy bylo centrem těžby stříbra v českých zemích. V současnosti je Jihlava prosperujícím městem, jež nabízí pestrou škálu možných aktivit – od historických památek přes kulturní akce až po hluboké lesy Českomoravské vrchoviny. Výhodná je i relativní ostatních významných měst regionu a nájezd na hlavní dopravní tepnu České republiky, dálnici D1. Jihlavu v blízké době čeká revitalizace Masarykova náměstí, periodicky se objevující snahy obyvatelstva o koupi a zbourání neoblíbené budovy Prioru však nejspíše zůstanou nevyslyšeny.

My se však přesuneme k výuce jazyků. Jazykových škol v Jihlavě je více než 20. Vybrat si je možno i z jazykových kurzů v Jihlavě. Ve snaze o výběr jazykové školy si nezapomeňte přečíst recenze studentů, které jsou k nalezení v sekci osobní zkušenosti studentů s jazykovými školami v Jihlavě.

 

Jazyková škola POLYGLOT

Brněnská 65, Jihlava

Výuka jazyků:Aj, Nj, Fj, Šj, Rj, švédština, finština, čínština, japonština, turečtina, latina, Čj pro cizince
Počet studentů za rok:2500-3000Z toho skupinových/firemních/individuálních:
Počet lektorů:52Počet otevřených kurzů/rok:186Počet tříd:8
Speciality:Překlady a tlumočení, Skype kurzy, kurzy pro předškoláky, příprava k maturitě, pomaturitní kurzy,
příprava na mezinárodní zkoušky, odborné a obecné kurzy, letní kurzy, e-learning,
testovací centrum mezinárodních zkoušek Pearson, studium v zahraničí

„Jazyková škola Polyglot úspěšně působí na trhu již od roku 1989 a její aktivity stále narůstají. Nabízíme kvalitní výuku vedenou zkušenými kvalifikovanými lektory – českými učiteli i rodilými mluvčími. Ve výuce klademe důraz na rozvoj všech základních řečových dovedností – samostatného ústního projevu, samostatného písemného projevu, poslechu s porozuměním a čtení s porozuměním. Studenti si osvojují rovněž gramatická pravidla a rozšiřují si slovní zásobu, která odpovídá jejich jazykové úrovni. Nově nabyté znalosti a dovednosti se učí správně používat v běžné praxi.“

 

Jazyky FRAN

Divadelní 8, Jihlava

Výuka jazyků:Aj, Fj
Počet studentů za rok:70Z toho skupinových/firemních/individuálních:
Počet lektorů:2Počet otevřených kurzů/rok:8Počet tříd:1
Speciality:

 

Akademie Jana Amose Komenského

Havlíčkova 44, Jihlava

Výuka jazyků:Aj, Nj, Fj, Šj, Ij, Rj, švédština, polština, čínština, Čj pro cizince a další dle nabídky
Počet studentů za rok:cca 200-300Z toho skupinových/firemních/individuálních:
Počet lektorů:cca 25Počet otevřených kurzů/rok:Počet tříd:3
Speciality:Příprava k maturitě, pomaturitní kurzy, Cambridge zkoušky, výuka na míru, Skype kurzy,
ukázkové hodiny zdarma, intenzivní letní kurzy, odborně zaměřené kurzy

 

Jazyková škola Ad Verbum

Vrchlického 2497/57, Jihlava

Výuka jazyků:Aj, Rj, ukrajinština, švédština
Počet studentů za rok:100Z toho skupinových/firemních/individuálních:18/13/69
Počet lektorů:8Počet otevřených kurzů/rok:17Počet tříd:2
Speciality:Kurzy s rodilým mluvčím Aj, kurzy pro děti, důraz na komunikaci a konverzaci

 

Jazyková škola U Pivovaru, s.r.o.

Palackého 14, Jihlava

Výuka jazyků:Aj, Nj, Fj, Šj, Ij, Rj, Čj pro cizince, japonština, čínština
Počet studentů za rok:1500Z toho skupinových/firemních/individuálních:
Počet lektorů:33Počet otevřených kurzů/rok:78Počet tříd:8
Speciality:Kurzy pro předškoláky, skype kurzy, kurzy s odbornou terminologií

 

Jazyková škola Alma

Chlumova 1a, Jihlava

Výuka jazyků:Šj, Ij, japonština, čínština
Počet studentů za rok:45Z toho skupinových/firemních/individuálních:
Počet lektorů:4Počet otevřených kurzů/rok:12Počet tříd:4
Speciality:

 

Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola,
Střední škola obchodu a služeb a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Karoliny Světlé 2, Jihlava

Výuka jazyků:Aj, Nj, Šj, Rj
Počet studentů za rok:20Z toho skupinových/firemních/individuálních:
Počet lektorů:6Počet otevřených kurzů/rok:Počet tříd:2
Speciality:Kurz anglické obchodní korespondence na PC

 

Jazyky Pechová

Znojemská 5434, Jihlava

Výuka jazyků:Aj, Nj, Fj, Šj, Rj, Čj pro cizince
Počet studentů za rok:150Z toho skupinových/firemních/individuálních:0/100/20
Počet lektorů:20Počet otevřených kurzů/rok:Počet tříd:
Speciality:Kurzy po telefonu/Skype, příprava k maturitě a k mezinárodním jazykovým zkouškám

 

Mgr. Dana Hrušková

Bezručova 1596/2, Jihlava

Výuka jazyků:Nj, Čj
Počet studentů za rok:25-30Z toho skupinových/firemních/individuálních:-/-/22
Počet lektorů:1Počet otevřených kurzů/rok:20Počet tříd:1
Speciality:Všeobecný jazyk, firemní jazyk, obchodní korespondence,
konverzace, příprava na zkoušky, prezentační techniky

 

Možnosti studia jazyků v Jihlavě
Jazykové školy JihlavaJazykové kurzy JihlavaKurzy angličtiny JihlavaKurzy němčiny Jihlava

 

Další články z rubriky:

Výuka jazyků v Brně – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Ostravě – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Plzni – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Liberci – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Olomouci – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Ústí nad Labem – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Hradci Králové – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Českých Budějovicích – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Pardubicích – přehled jazykových škol

Výuka jazyků ve Zlíně – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Karlových Varech – přehled jazykových škol