Čeština pro cizince: očima lektora

Čeština pro cizince: očima lektora
Učit svůj rodný jazyk cizince se na první pohled může zdát velmi snadné. Lektor však musí mít dobré vzdělání v oboru a o výuce hodně přemýšlet, zejména jedná-li se o češtinu pro cizince.

Vietnamština

Vietnamština
베트남어 / ვიეტნამური ენა / Vietnamin kieli / 越南語 nebo Tiếng Việt. Které z těchto slov je napsáno vietnamsky? Víte, kde přesně Vietnam hledat a s jakými státy sousedí? Používá vietnamština znaky nebo latinku? S vietnamštinou se setkáváme každý den nesčetněkrát, ale víme o ní více než to, že je jazykem prodejců oblečení a potravin...

Jak dokončit jazykový kurz

Jak dokončit jazykový kurz
Vyberete si jazykový kurz, nadšeně se těšíte na první hodinu, v polovině semestru zameškáte dvě hodiny a najednou se v učivu začnete ztrácet. Za měsíc už kurz vůbec nenavštěvujete. A nebo lekce odchodíte, ale v podstatě v hodinách jen přežíváte. Připadá vám tato situace známá? 

Židovské jazyky

Židovské jazyky
Hlavním židovským jazykem byla a je samozřejmě hebrejština. Vedle toho v židovském světě vznikla řada dalších řečí. Jejich základem byly obvykle místní jazyky, do nichž pronikla hebrejská slova. Zaznamenávány byly většinou kvadrátním písmem. Můžeme se s nimi setkat v Asii, severní Africe i v Evropě, kde vznikly dva nejrozšířenější z nich: jidiš a ladino.

Jazyky na Balkáně

Jazyky na Balkáně
Vydejme se dnes do oblasti, kde po staletí vedle sebe žije pravoslaví, římskokatolická církev a islám, a kde maďarské, rakouské, ruské i turecké vlivy dlouhodobě ovlivňovaly svébytnou kulturu místních obyvatel. Do míst, která prošla mnohým válečným utrpením, ale nyní opět povstává z popela. Vydejme se na Balkán.

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí
Každoročně z České republiky odjíždí do zahraničí v rámci programu Erasmus studovat více než 5 000 mladých lidí. Co na ně čeká po příjezdu? S jakými nástrahami se potýkají ve zcela novém prostředí?

Lingua portuguesa aneb jazyk Camões

Lingua portuguesa aneb jazyk Camões
Na první pohled to nezdá, ale portugalština je po španělštině nejrozšířenějším románským jazykem. Přesto se s ní nesetkáváme tak často jako s francouzštinou. Poslední dobou se i v české nabídce některých jazykovek objevují kurzy portugalštiny. Stoupá turistický zájem objevovat zemi Vasca de Gama s dlouhými, větrnými plážemi a pestrým kulturním bohatstvím.

Polština aneb język polski, polszczyzna

Polština aneb język polski, polszczyzna
Polština si je spolu s češtinou, lužickou srbštinou a dalšími západoevropskými jazyky dosti podobná. Pro svou charakteristickou výslovnost, ale i písmo však u mnohých vzbuzuje spíše úsměv. Zájem o studium polonistiky na vysokých školách však spíše roste a poptávka jazykových kurzů předčí nabídku.

Studium čínštiny

Studium čínštiny
Jen v Praze jazykové školy nabízí okolo 400 kurzů němčiny, španělštinu můžete v zahraničí studovat ve více jak 11 zemích a anglicky už mluví děti od 5 let. Co když se ale rozhodnete studovat něco méně obvyklého? Například čínštinu? Jaké jsou vaše možnosti?

Evropané a jejich jazykové znalosti

Evropané a jejich jazykové znalosti
Evropská unie vyváří barevnou mozaiku národů, kultur, zvyklostí a jazyků. EU uznává právo na identitu a zavazuje se chránit svobodu mluvit a psát vlastním jazykem dle hesla EU „Jednota v rozmanitosti“.